Thánh Lễ » Nhập Lễ

Thứ Năm, 16 Tháng Mười, 2014 306

Anh Hùng Việt Nam Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 33 Thường Niên

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Đã Sống Lại - Nguyễn Duy

23/02/2014 195 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

TV 22 - Chúa Chăn Nuôi Tôi 3

21/02/2014 175 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hiến Lễ Phục Sinh

25/02/2014 146 Dâng Lễ

Hát Lên Mừng Chúa Phục Sinh

28/03/2014 131 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 66*

16/06/2014 117 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 144 (2)

28/05/2014 116 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Toàn Thể Địa Cầu

25/02/2014 114 Nhập Lễ

Hò Reo Lên

30/03/2014 106 Nhập Lễ

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương