Thánh Lễ » Nhập Lễ

Thứ Năm, 16 Tháng Mười, 2014 222

Anh Hùng Việt Nam Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 33 Thường Niên

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 203 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Sẽ Đền Bù

01/06/2015 134 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Nhân Chứng Tin Mừng

20/09/2014 121 Nhập Lễ

Hát Khen Mừng Mẹ

28/08/2014 100 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 89

01/06/2015 87 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 89 B

01/06/2015 62 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 116

20/09/2014 58 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tình Chúa Thương Con

31/03/2014 58 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương