Thánh Lễ » Nhập Lễ

Thứ Hai, 01 Tháng Mười Hai, 2014 115

Bài Ca Vũ Trụ Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN4
Nhạc Sĩ: Thành Tâm

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Xuân Của Ân Tình

28/01/2015 95 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tình Chúa Thương Con

31/03/2014 62 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Cảm Mến Tình Ngài

27/12/2015 59 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 127

24/10/2014 59 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Xuân Thanh Bình

28/01/2015 57 Nhập Lễ

Hạnh Phúc

01/06/2015 53 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vinh 1

02/01/2019 47 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 1

02/01/2019 47 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương