Thánh Lễ » Dâng Lễ

Thứ Ba, 29 Tháng Tư, 2014 603

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Thánh Phê-rô Phao-lô 29/06
Nhạc Sĩ: Dao Kim

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 39 - Thái Nguyên

01/12/2014 515 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 116 - Xuân Thảo

20/09/2014 257 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Vẫn Thánh Hóa - Mi Trầm

03/06/2016 193 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 44 - Xuân Thảo

10/08/2014 177 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hát Lên Mừng Chúa - Cao Nguyên

10/08/2014 165 Nhập Lễ

Nhạc Khúc Tri Ân - Hương Vĩnh

17/05/2017 139 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 131 - Thiên LZys

03/06/2016 123 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chung Một Niềm Tin - Đỗ Vi Hạ

03/06/2016 118 Nhập Lễ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương