Các Lễ Truyền Thống Dân tộc


Chúc Xuân

31/01/2016 Kết Lễ, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Lễ Giao Thừa

Giữ Lấy Lời Cha [Xuân Thảo]

01/02/2016 Nhập Lễ, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Mồng 2 Tết

Lễ Giao Thừa [Xuân Thảo]

31/01/2016 Tung Hô Tin Mừng, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Lễ Giao Thừa

Lời Dâng Trong Phút Giao Thừa [Nguyễn Duy]

31/01/2016 Dâng Lễ, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Lễ Giao Thừa

Phút Giao Thừa [Vũ Mộng Thơ]

31/01/2016 Nhập Lễ, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Lễ Giao Thừa

Thánh Vịnh 120 [Mi Giáng]

31/01/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Lễ Giao Thừa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 14 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 144 (1)

31/08/2015 12 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Lúa Chín Trên Đồng

04/08/2016 6 Năm Phụng Vụ

Cửa Công Chính

31/08/2015 6 Nhập Lễ

Lễ Giao Thừa

31/01/2016 5 Lễ Giao Thừa

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa

31/03/2016 4 Chầu Thánh Thể

Phút Giao Thừa

31/01/2016 4 Lễ Giao Thừa

Cầu cho Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 3 Tung Hô Tin Mừng

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương