Năm Phụng Vụ » Năm A

Thứ Tư, 01 Tháng Hai, 2017 143

Chúa Nhật 6 - 16 - 17 - 30 năm A - Xuân Thảo Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 30 Thường Niên
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Con Tin Chúa Ơi - Duy Thiên

04/08/2016 111 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ

26/09/2016 103 Năm C

Về Bên Chúa - Nguyễn Duy

04/08/2016 82 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 33 C - Mi Trầm

04/08/2016 60 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long

31/05/2017 54 Năm A

Chung Một Niềm Tin - Đỗ Vi Hạ

03/06/2016 48 Nhập Lễ

Chúa Vẫn Thánh Hóa - Mi Trầm

03/06/2016 48 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương