Năm Phụng Vụ » Năm C

Thứ Hai, 26 Tháng Chín, 2016 38

Chúa Nhật 8A - 29C Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 8 Thường Niên, CN 29 Thường Niên
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Nếu Như Ngài Chấp Tội

04/08/2016 33 Năm C

Lúa Chín Trên Đồng

04/08/2016 27 Năm Phụng Vụ

Sống Trong Tình Chúa

10/04/2016 23 Năm B

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 18 Năm A

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 16 Năm A

Một Niềm Phó Thác

04/08/2016 15 Năm Phụng Vụ

Con Tin Chúa Ơi

04/08/2016 14 Năm C

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương