Mùa Phụng Vụ » Mùa Giáng Sinh

Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai, 2016 305

Chúng Tôi Đã Thấy* - Xuân Thảo Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Giáng Sinh, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Hiển Linh
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Có thể hát ca Hiệp lễ/ ca Tiến lễ CN Hiển Linh

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 97** - Xuân Thảo

23/10/2016 147 Mùa Giáng Sinh

Con Sẽ Hân Hoan - Kim Long

18/04/2016 50 Nhập Lễ

Hy Lễ Cuộc Đời - Văn Chi

20/04/2016 35 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 95 - Thành Tâm

23/10/2016 33 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha - Quang UY

20/04/2016 28 Nhập Lễ

Tantum Ergo Sacramentum

02/05/2015 24 Mùa Phụng Vụ

Bài Ca Dâng Hiến - Nguyễn Duy

20/04/2016 22 Dâng Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương