CN 1 Mùa Vọng


Chúa nhật 1 MV A-B-C [Xuân Thảo]

23/10/2014 Mùa Vọng, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 1 Mùa Vọng

Tung hô TM CNMV1ABC

Lạy Chúa xin tỏ ra lòng Ngài nhân ái

Con Nâng Tâm Hồn Lên* [Xuân Thảo]

23/10/2014 Mùa Vọng, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN1

Con nâng tâm hồn lên nâng tâm hôn lên tới Chúa

Con Vươn Tới Chúa [Phương Anh]

17/10/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN1

Con vươn linh hồn con lên

Đế Chúa Đến [Nguyễn Duy]

23/10/2014 Mùa Vọng, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN1

Xin cho lòng chúng con

Hãy Tỉnh Thức [Thành Tâm]

23/11/2016 Mùa Vọng, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN1

Hãy tỉnh thức đi hay luôn sẳn sàng

Khao Khát Ơn Trời [Minh Chiết]

23/10/2014 Mùa Vọng, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 1 Mùa Vọng

Xin cho con luôn biết mong chờ

Nâng Hồn Lên Chúa [Đan Vi]

23/10/2014 Mùa Vọng, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 1 Mùa Vọng

Con nâng hồn lên nâng hồn lên tới Chúa

Phúc Lộc Dồi Dào* [Xuân Thảo]

16/11/2016 Mùa Vọng, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN1

Ca Hiệp Lễ CNMV 1

Phúc lộc (i-a) dồi dào

Thánh Vịnh 121* [Xuân Thảo]

04/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN1

TV 121 dùng trong CNMV1A /Lễ Tín hữu qua đời (c1,2,3,4,5); Lễ Kitô Vua năm C (c1,2,3); Lễ Chung Cung hiến Đền thờ (c1,2,3,5)

Ta vui mừng trẩy lên trẩy lên

Thánh Vịnh 121-A [Martino]

04/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN1

Tôi vui mừng tôi xiết bao vui mừng

Thánh Vịnh 24 [Thiên Lan]

04/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN1

Con nâng tâm hồn

Thánh Vịnh 24 - MV C [Mi Trầm]

04/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN1

Hướng tâm hồn lên con hướng tâm hồn lên

Thánh Vịnh 24 - MVC [Thiên Lan]

04/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN 1 Mùa Vọng

Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên

Thánh Vịnh 79 [Xuân Thảo]

23/10/2014 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN1

Lạy Thiên Chúa, xin hồi phục chúng con

Thánh Vịnh 79

23/10/2014 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN1

Lạy mục tử nhà Is-ra-en

Trông Cậy Chúa 2

04/11/2015 Mùa Vọng, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN1

Như hoa hướng dương xoay quanh mặt trời

Xin Dâng Cha

29/11/2014 Mùa Vọng, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN1

Này tấm bánh thơm và đây ly rượu nồng

Xin Dâng Cha

23/10/2014 Mùa Vọng, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN1

Này tấm bánh thơm

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 13 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 11 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương