CN 11 Thường Niên


Chuá Đã Chọn Con [Lan Thanh Tâm]

27/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 11 Thường Niên

Chúa Nhật 11 A [Xuân Thảo]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN11

Chúa Nhật 11C [Xuân Thảo]

17/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN11

Con Hân Hoan [Nguyễn Duy]

17/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN11

Dâng Cha Nhân Từ [Nguyên Kha]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN11

Hãy Hát Khen Chúa

27/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 11 Thường Niên

Hiệp Dâng [Anh Tuấn]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN11

Thánh Vịnh 31 [Kim Long]

17/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN11

Thánh Vịnh 31 - C [Phan Sinh]

17/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN 11 Thường Niên

Thánh Vịnh 91 [Xuân Thảo]

27/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 11 Thường Niên

Thánh Vịnh 91-B [Mi Trầm]

27/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 11 Thường Niên

Thánh Vịnh 99 [Xuân Thảo]

10/02/2016 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm C, CN 4 Phục Sinh, CN 11 Thường Niên

Thánh Vịnh 99 [Đỗ Vi Hạ]

10/02/2016 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm C, CN 4 Phục Sinh, CN 11 Thường Niên

Từ Rất Xa Khơi [Đỗ Vi Hạ]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN11

Vươn Cao Linh Hồn [Nguyễn Duy]

17/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN11

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 115 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 94 CN16

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 66 CN12

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 44 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 29 CN15

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 21 CN13

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 19 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương