CN 11 Thường Niên


Chuá Đã Chọn Con [Lan Thanh Tâm]

27/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 11 Thường Niên

Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con

Chúa Nhật 11 A [Xuân Thảo]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN11

Này Nước Chúa, Nước Chúa

Chúa Nhật 11C [Xuân Thảo]

17/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN11

Thiên Chúa đã yêu thương

Con Hân Hoan [Nguyễn Duy]

17/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN11

Con hân hoan vui sướng khi vao đền thánh Chúa Trời

Dâng Cha Nhân Từ [Nguyên Kha]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN11

Chúng con dâng về Cha

Hãy Hát Khen Chúa

27/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 11 Thường Niên

Hãy hát khen hát khen Chúa Trời

Hiệp Dâng [Anh Tuấn]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN11

Hiệp lòng xin tiến dâng lên

Thánh Vịnh 31 [Kim Long]

17/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN11

Lạy Chúa , Chúa đà thứ tha

Thánh Vịnh 31 - C [Phan Sinh]

17/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN 11 Thường Niên

Chúa nhân từ xin tha thứ

Thánh Vịnh 91 [Xuân Thảo]

27/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 11 Thường Niên

Lạy Chúa thú vị thay được tạ ơn Chúa

Thánh Vịnh 91-B [Mi Trầm]

27/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 11 Thường Niên

Được tạ ơn Thiên Chúa

Thánh Vịnh 99 [Xuân Thảo]

10/02/2016 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm C, CN 4 Phục Sinh, CN 11 Thường Niên

Chúng ta là dân Người tuyển chọn

Thánh Vịnh 99 [Đỗ Vi Hạ]

10/02/2016 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm C, CN 4 Phục Sinh, CN 11 Thường Niên

Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi

Từ Rất Xa Khơi [Đỗ Vi Hạ]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN11

Từ rất xa khơi

Vươn Cao Linh Hồn [Nguyễn Duy]

17/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN11

Nếu mãi đời con cứ ngủ vùi

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 13 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 12 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương