CN 12 Thường Niên


Chúa Là Sức Mạnh [Thiên Linh]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 12 Thường Niên

Chúa Nhật 12A [Xuân Thảo]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN12

Chúa Nhật 6 - 12 B [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 6 Thường Niên, CN 12 Thường Niên

Con Sẽ Hân Hoan [Kim Long]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN12

Con Trông Cậy Chúa [Phan-xi-cô]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN12

Của Lễ Tình Yêu [Ngọc Linh]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm B, CN12

Dâng Hy Lễ [Kim Long]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN12

Hòa Tiếng Hát Ngợi Khen [Viêt Khôi]

27/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 12 Thường Niên

Hỡi Người Tôi Yêu Dấu [Nguyễn Duy]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN12

Hy Lễ Cuộc Đời [Văn Chi]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN12, CN13

Khi Cuộc Đời Là Của Lễ 5

27/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 12 Thường Niên

Lễ Dâng [Trần Mừng]

27/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 8 Thường Niên, CN 12 Thường Niên

Mong Chúa [Xuân Thảo]

02/06/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 12 Thường Niên

Nhạc Khúc Tri Ân [Hương Vĩnh]

17/05/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 12 Thường Niên

Thánh Vịnh 106 [Phan Sinh]

27/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN12

Thánh Vịnh 106 [Mi Trầm]

27/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN12

Thánh Vịnh 62 [Kim Long]

23/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm C, CN 12 Thường Niên, CN 22 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Thánh Vịnh 68 [Kim Long]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN12

Thánh Vịnh 68 [Xuân Thảo]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN12

Về Nơi Đây [Nguyễn Duy]

18/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN12

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương