CN 14 Thường Niên


Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm B, CN14

Ca Lên Đi 2 [Kim Long]

28/05/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 14 Thường Niên

Chúa Nhật 14B [Xuân Thảo]

28/05/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN14

Chúa Nhật 6-14-16-17 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 6 Thường Niên, CN 14 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Chúa Nhật XIV [Xuân Thảo]

28/05/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN14

Chứng Nhân Tình Yêu [Nguyễn Duy]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN14

Dâng Cha

28/05/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 14 Thường Niên

Dâng Chúa Trời [Phan-xi-cô]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN14

Đường Con Đi [Nguyễn Duy]

28/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 14 Thường Niên

Giữa Nơi Đền Thánh - 1 [Xuân Thảo]

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 14 Thường Niên

Lễ Thánh Gia - CN 14C [Xuân Thảo]

24/10/2014 Mùa Giáng Sinh, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Thánh Gia, CN 14 Thường Niên

Lời Cám Ơn [Ngọc Kôn]

28/05/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 14 Thường Niên

Lời Chúa (4) [Thế Thông]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN14

Tạ Ơn

28/05/2015 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN14

Thần Khí Chúa Sai Đi [Nguyễn Đức Tuấn]

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN14

Thánh VỊnh 122 [Phan Sinh]

28/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 14 Thường Niên

Thánh Vịnh 122 [Mi Trầm]

28/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 14 Thường Niên

Thánh Vịnh 144 (2)

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 14 Thường Niên

Thánh Vịnh 144 (I)** [Xuân Thảo]

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN14

TV 144: ĐK1 (c1,3,4,6) Chung MTN, CNTN 14A; (c2,3,4,8) Lễ Tạ Ơn; ...

TV 144 (TVĐC CNTN 14A=Chung MTN: ĐK1, c1,3,4,6; CNTN 31C) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN14

TV 144 (ĐK1, c1,3,4,6 dùng Chung MTN, CNTN 14A;CNTN 31C)

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương