CN 15 Thường Niên


Ca Dâng Lễ

28/05/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên

Này ly rượu nồng

Ca Lên Đi 1 [Kim Long]

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 15 Thường Niên

Ca lên đi gọi thức giấc trời hưng đông

Chúa Đã Gọi Con Đi [Ngọc Linh]

28/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 15 Thường Niên

Chúa đã gọi tên con

Chúa Nhật 15B - 22A - 28 A [Xuân Thảo]

23/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 15 Thường Niên, CN 22 Thường Niên, CN 28 Thường Niên

Xin Chúa Cha soi trí mở lòng

Chúa Nhật 15A [Xuân Thảo]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN15

Hạt giống là Lời Thiên Chúa

Chúa Nhật XV [Xuân Thảo]

28/05/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN15

Lạy Cha, là Chúa tể trời đất

Chúa Ở Cạnh Tôi [Hoài Công]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Chúa ở cạnh tôi trong người anh em

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Hiệp lòng xin tiến dâng lên

Hồng Ân Chúa Bao La [Nguyễn Khắc Tuân]

28/05/2015 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 15 Thường Niên

Hồng ân Chúa bao la

Lấy Gì Đền Đáp [Ngọc Linh]

28/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 15 Thường Niên

Như hương trầm lan bay

Lễ Dâng Hiệp Nhất [Anh Tuấn]

28/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 15 Thường Niên

Lạy Chúa nhân từ đoàn con dâng lên Chúa

Lời Chúa [Đỗ Vi Hạ]

28/05/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên

Lời Chúa, như ánh sao đêm trường

Thánh Vịnh 64 [Xuân Thảo]

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên

Hạt giống gieo vào mảnh đất màu mỡ

Thánh Vịnh 64 [Xuân Minh]

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên

Hạt giống rơi vào đất màu mỡ

Thánh Vịnh 68 [Kim Long]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Người nghèo hèn hãy vui lên

Thánh Vịnh 68 [Xuân Thảo]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Hỡi những ai nghèo hèn

Thánh Vịnh 84

28/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN15

Lạy Chúa xin tỏ lòng

Thánh Vịnh 84** [Xuân Thảo]

16/06/2014 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN2, CN15, CN19

TV 84 nầy có thể dùng chung cho cả Mùa Vọng khi không hát được các TV phù hợp khác; ngoài ra còn dùng cho CNMV2B, CNTN19A, 15B

Xin tỏ cho chúng con

Tin Mừng Cho Người Muốn Nghe [Phạm Quang]

28/05/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên

Lời Ngài còn đó, cho người muốn lắng nghe

Trên Đường Về Nhà Cha [Quang Uy]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Trên đường về nhà Cha

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 15 Mùa Giáng Sinh

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 12 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương