CN 15 Thường Niên


Ca Dâng Lễ

28/05/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên

Ca Lên Đi 1 [Kim Long]

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 15 Thường Niên

Chúa Đã Gọi Con Đi [Ngọc Linh]

28/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 15 Thường Niên

Chúa Nhật 15B - 22A - 28 A [Xuân Thảo]

23/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 15 Thường Niên, CN 22 Thường Niên, CN 28 Thường Niên

Chúa Nhật 15A [Xuân Thảo]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN15

Chúa Nhật XV [Xuân Thảo]

28/05/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN15

Chúa Ở Cạnh Tôi [Hoài Công]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Hồng Ân Chúa Bao La [Nguyễn Khắc Tuân]

28/05/2015 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 15 Thường Niên

Lấy Gì Đền Đáp [Ngọc Linh]

28/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 15 Thường Niên

Lễ Dâng Hiệp Nhất [Anh Tuấn]

28/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 15 Thường Niên

Lời Chúa [Đỗ Vi Hạ]

28/05/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên

Thánh Vịnh 64 [Xuân Thảo]

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên

Thánh Vịnh 64 [Xuân Minh]

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên

Thánh Vịnh 68 [Kim Long]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Thánh Vịnh 68 [Xuân Thảo]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Thánh Vịnh 84

28/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN15

Thánh Vịnh 84** [Xuân Thảo]

16/06/2014 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN2, CN15, CN19

TV 84 nầy có thể dùng chung cho cả Mùa Vọng khi không hát được các TV phù hợp khác; ngoài ra còn dùng cho CNMV2B, CNTN19A, 15B

Tin Mừng Cho Người Muốn Nghe [Phạm Quang]

28/05/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên

Trên Đường Về Nhà Cha [Quang Uy]

20/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương