CN 17 Thường Niên


Ai Mong Tìm Chúa [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Chúa Nhật 17 C

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN17

Chúa Nhật 6 - 16 - 17 - 30 A [Xuân Thảo]

01/02/2017 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Chúa Nhật 6-14-16-17 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 6 Thường Niên, CN 14 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Dâng 4 [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Giữa Nơi Đền Thánh [Xuân Thảo]

16/06/2014 Nhập Lễ, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN17

Giữa Nơi Đền Thánh - 2 [Xuân Thảo]

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Họp Lại Đây

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Kinh Nguyện Con Dâng [Nguyễn Duy]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN17

Lòng Chúa Bao Dung [Hương Vĩnh]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Muôn Lòng Hiệp Dâng

28/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Nước Trời [Phan-xi-cô]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Thánh Vịnh 118 [Phan Sinh]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 17 Thường Niên

Thánh Vịnh 137 [Martino]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Thánh Vịnh 137 - C [Phan Sinh]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Thánh Vịnh 144B [Xuân Thảo]

28/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Tình Yêu Của Chúa [Ngọc Linh]

28/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Xin Hãy Ban Cho [Vũ Đình Ân]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN17

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương