CN 17 Thường Niên


Ai Mong Tìm Chúa [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Ai mong tìm Chúa

Chúa Nhật 17 C

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN17

Chúng ta đã nhận được

Chúa Nhật 6 - 12 - 17B - 10C [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 6 Thường Niên, CN 10 Thường Niên, CN 12 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Vị ngôn sứ cao cả

Chúa Nhật 6 - 16 - 17 - 30 A [Xuân Thảo]

01/02/2017 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Lạy Cha, là Chúa Tể Trời Đất

Chúa Nhật 6-14-16-17 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 6 Thường Niên, CN 14 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Lạy Cha là Chúa tể trời đất

Dâng 4 [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Con xin tiến dâng

Giữa Nơi Đền Thánh [Xuân Thảo]

16/06/2014 Nhập Lễ, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 4 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 23 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

CNTN 14 câu 1; CNTN 17 câu 2; CNTN 23 câu 3; CNTN 32 câu 4

Giữa nơi đền thánh nơi đền thánh

Họp Lại Đây

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Họp lại đây

Kinh Nguyện Con Dâng [Nguyễn Duy]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN17

Lời kinh con dâng lên

Lòng Chúa Bao Dung [Hương Vĩnh]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Lòng Chúa bao dung

Muôn Lòng Hiệp Dâng

28/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Đây hoa màu từ mọi nơi

Nước Trời [Phan-xi-cô]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Nước trời như là hạt ngọc quý

Thánh Vinh 118 [Phan Sinh]

01/02/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

CNTN 6A (ĐK 1) câu 1,2,3,4 ; CNTN 17A (ĐK2) câu 5,6,7,8

ĐK 1 - Hạnh phúc thay, thật hạnh phúc thay ĐK 2 - Luật pháp Ngài, con yêu chuộng dường bao

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 17 Thường Niên

Chúa thấy con yêu chuộng

Thánh Vịnh 137 [Martino]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Trong ngày con kêu khấn

Thánh Vịnh 137 - C [Phan Sinh]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Lạy Thiên Chúa trong ngày con kêu cứu

Thánh Vịnh 144B [Xuân Thảo]

28/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Khi Ngai, khi Ngài rộng mở

Tình Yêu Của Chúa [Ngọc Linh]

28/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Tình yêu của Chúa

Xin Hãy Ban Cho [Vũ Đình Ân]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN17

Ai xin thì sẽ được

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Người Phụ Nữ Ngoại Tình

01/02/2016 168 Mùa Chay

Bạn Ở Đâu? (Were You There?)

01/03/2018 74 CN Lễ Lá

Chúa Nhật 5 Mùa Chay - C

25/03/2016 60 Mùa Chay

Thánh Vịnh 117 (II) A - B - C

10/02/2016 56 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Luật Yêu Thương

23/02/2014 34 Thứ 5 TT

Dâng Hy Lễ

18/04/2016 32 CN12

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 13 CN12

Thánh Vịnh 99

10/02/2016 13 CN4

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương