CN 17 Thường Niên


Ai Mong Tìm Chúa [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Ai mong tìm Chúa

Chúa Nhật 17 C

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN17

Chúng ta đã nhận được

Chúa Nhật 6 - 16 - 17 - 30 A [Xuân Thảo]

01/02/2017 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Lạy Cha, là Chúa Tể Trời Đất

Chúa Nhật 6-14-16-17 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 6 Thường Niên, CN 14 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Lạy Cha là Chúa tể trời đất

Dâng 4 [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Con xin tiến dâng

Giữa Nơi Đền Thánh [Xuân Thảo]

16/06/2014 Nhập Lễ, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN17

Giữa nơi đền thánh nơi đền thánh

Giữa Nơi Đền Thánh - 2 [Xuân Thảo]

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Giữa nơi đền thánh

Họp Lại Đây

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Họp lại đây

Kinh Nguyện Con Dâng [Nguyễn Duy]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN17

Lời kinh con dâng lên

Lòng Chúa Bao Dung [Hương Vĩnh]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Lòng Chúa bao dung

Muôn Lòng Hiệp Dâng

28/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Đây hoa màu từ mọi nơi

Nước Trời [Phan-xi-cô]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Nước trời như là hạt ngọc quý

Thánh Vịnh 118 [Phan Sinh]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 17 Thường Niên

Luật pháp Ngài con yêu chuộng

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 17 Thường Niên

Chúa thấy con yêu chuộng

Thánh Vịnh 137 [Martino]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Trong ngày con kêu khấn

Thánh Vịnh 137 - C [Phan Sinh]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Lạy Thiên Chúa trong ngày con kêu cứu

Thánh Vịnh 144B [Xuân Thảo]

28/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Khi Ngai, khi Ngài rộng mở

Tình Yêu Của Chúa [Ngọc Linh]

28/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 17 Thường Niên

Tình yêu của Chúa

Xin Hãy Ban Cho [Vũ Đình Ân]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN17

Ai xin thì sẽ được

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 13 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 11 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương