CN 18 Thường Niên


Bánh Bởi Trời [Kim Long]

31/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Chúa Nhật 18 [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN18

Chúa Nhật 18 C [Xuân Thảo]

03/06/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN18

Chúa Nhật 28 - 32B - 18C [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 18 Thường Niên, CN 28 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Dâng Chúa [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Hoan Ca [Nguyễn Duy]

31/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Lắng Nghe Lời Chúa [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Lễ Hết

16/06/2014 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN18

Ngài Vẫn Ở Bên Con [Trầm Hương]

21/08/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 18 Thường Niên, CN 27 Thường Niên

Nguyện Dâng Lên Chúa 3 [Nguyễn Duy]

03/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN18

Thánh Vịnh 144 [Martino]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Thánh Vịnh 144(I) [Xuân Thảo]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Thánh Vịnh 77

31/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Thánh Vịnh 77(2) [Phan Sinh]

31/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

TV 94 (Chung MTN, CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN3, CN4, CN18, CN23, CN27

TV 94 có thể dùng Chung trong MTN, riêng cho CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu

Về Nhà Cha [Trọng Nhân]

03/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN18

Xin Dâng Đời Con [Huy Hoàng]

31/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Xin Giải Thoát Con [Đỗ Vi Hạ]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương