CN 18 Thường Niên


Bánh Bởi Trời [Kim Long]

31/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Đây là bánh bởi trời

Chúa Nhật 18 [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN18

Người ta sống

Chúa Nhật 18 C [Xuân Thảo]

03/06/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN18

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 28 - 32B - 18C [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 18 Thường Niên, CN 28 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn

Dâng Chúa [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Hiệp lòng dâng lễ vật đây ly rượu

Hoan Ca [Nguyễn Duy]

31/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Này đoàn con xin được kết lời

Lắng Nghe Lời Chúa [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Xin cho con biết lắng nghe

Lễ Hết

16/06/2014 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN18

Lễ hết ta về

Ngài Vẫn Ở Bên Con [Trầm Hương]

21/08/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 18 Thường Niên, CN 27 Thường Niên

Bước trong cuộc đời những dấu chân

Nguyện Dâng Lên Chúa 3 [Nguyễn Duy]

03/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN18

Nguyện dâng lên Chúa

Thánh Vịnh 144 [Martino]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Chúa thương rộng mở bàn tay

Thánh Vịnh 144(I) [Xuân Thảo]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Khi Ngài rộng mở tay ban.

Thánh Vịnh 77

31/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Bánh bởi trời này Chúa ban bánh

Thánh Vịnh 77(2) [Phan Sinh]

31/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Bánh bởi trời Chúa đã khấng ban

TV 94 (Chung MTN, CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN3, CN4, CN18, CN23, CN27

TV 94 có thể dùng Chung trong MTN, riêng cho CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu

Ngày hôm nay ước gìg anh em nghe tiếng Chúa...

Về Nhà Cha [Trọng Nhân]

03/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN18

Ta đi về nhà Cha

Xin Dâng Đời Con [Huy Hoàng]

31/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Chúa không muốn nhận không muốn nhận

Xin Giải Thoát Con [Đỗ Vi Hạ]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Xin giải thoát con lạy Chúa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 45 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 38 Mùa Giáng Sinh

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 25 CN14

Chúng Tôi Đã Thấy*

Chúng Tôi Đã Thấy*

10/12/2016 15 Mùa Giáng Sinh

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 14 CN13

Hãy Hát Xướng Lên

20/04/2016 10 CN13

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 10 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 9 CN15

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương