CN 18 Thường Niên


Bánh Bởi Trời [Kim Long]

31/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Đây là bánh bởi trời

Chúa Nhật 18 [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN18

Người ta sống

Chúa Nhật 18 C [Xuân Thảo]

03/06/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN18

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 28 - 32B - 18C [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 18 Thường Niên, CN 28 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn

Dâng Chúa [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Hiệp lòng dâng lễ vật đây ly rượu

Hoan Ca [Nguyễn Duy]

31/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Này đoàn con xin được kết lời

Lắng Nghe Lời Chúa [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Xin cho con biết lắng nghe

Lễ Hết

16/06/2014 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN18

Lễ hết ta về

Ngài Vẫn Ở Bên Con [Trầm Hương]

21/08/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 18 Thường Niên, CN 27 Thường Niên

Bước trong cuộc đời những dấu chân

Nguyện Dâng Lên Chúa 3 [Nguyễn Duy]

03/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN18

Nguyện dâng lên Chúa

Thánh Vịnh 144 [Martino]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Chúa thương rộng mở bàn tay

Thánh Vịnh 144(I) [Xuân Thảo]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Khi Ngài rộng mở tay ban.

Thánh Vịnh 77

31/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Bánh bởi trời này Chúa ban bánh

Thánh Vịnh 77(2) [Phan Sinh]

31/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Bánh bởi trời Chúa đã khấng ban

TV 94 (Chung MTN, CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN3, CN4, CN18, CN23, CN27

TV 94 có thể dùng Chung trong MTN, riêng cho CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu

Ngày hôm nay ước gìg anh em nghe tiếng Chúa...

Về Nhà Cha [Trọng Nhân]

03/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN18

Ta đi về nhà Cha

Xin Dâng Đời Con [Huy Hoàng]

31/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 18 Thường Niên

Chúa không muốn nhận không muốn nhận

Xin Giải Thoát Con [Đỗ Vi Hạ]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 18 Thường Niên

Xin giải thoát con lạy Chúa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 13 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 11 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương