CN 19 Thường Niên


Bánh Trường Sinh [Thy Khuê]

31/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 19 Thường Niên

Chúa là bánh trường sinh

Chúa Nhật 19 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 19 Thường Niên

Mong đợi Chúa tôi hết lòng mong đợi

Chúa Nhật 19C - 32A [Xuân Thảo]

17/07/2017 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 19 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Anh em hãy canh thức và sẳn sàng luôn

Chúa Nhật 32 A - 19C [Xuân Thảo]

16/10/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 19 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Anh em hãy canh thức

Chúng Con Cần Đến Chúa [Phan-xi-cô]

03/06/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN19

Tựa nép bên lòng Chúa

Chung Lời Tạ Ơn [Nguyễn Duy]

17/07/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN 19 Thường Niên

Về đây muôn người về đây chung tiếng

Con Đâu Dám [Từ Duyên]

01/12/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 5 Thường Niên, CN 19 Thường Niên

Này con đâu dám

Dâng Ngài [Thy Yên]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 19 Thường Niên

Dâng Ngài lòng mến vô biên

Đi Trên Sóng Nước [Mi Trầm]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 19 Thường Niên

Chiều xuống thuyền trôi ra biển rộng.

Gặp Gỡ Đức Ki-tô [Tiến Lộc]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN19

Gặp gỡ Đức Ki-tô

Hát Lên Mừng Chúa [Cao Nguyên]

10/08/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 7 Thường Niên, CN 19 Thường Niên

CNL CNTN ABC có thể dùng làm CNL cho các Chúa Nhật Thương Niên

Hát lên mừng Chúa, hát lên mừng Người

Hãy Hát Lên

31/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 19 Thường Niên

Hãy hát lên muôn người

Hoa Quả Thánh Thần [Xuân Thảo]

10/08/2014 Mùa Thường Niên, Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN19

Hoa quả của Thánh Thần

Kinh An Bình [Xuân Thảo]

10/08/2014 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN19

Lời kinh được cho là của thánh Phanxicô At-xi-di, Bản dịch của các Lm Hoàng Kim, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Tỉnh

Lạy Chúa từ bi nhân hậu

Thánh Vịnh 32 - C [Mi Trầm]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN19

Phúc thay dân tộc

Thánh Vịnh 32 - C [Xuân Thảo]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN19

Hạnh phúc thay nước nào

Thánh Vịnh 33 - B

31/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 19 Thường Niên

Hãy nếm thử và nghiệm xem

Thánh Vịnh 33* (1) [Xuân Thảo]

31/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 4 Mùa Chay, CN 19 Thường Niên

Hãy nghiệm xem Thiên Chúa

Thánh Vịnh 84 [Mi Trầm]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN19

Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi

Thánh Vịnh 84** [Xuân Thảo]

16/06/2014 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN2, CN15, CN19

TV 84 nầy có thể dùng chung cho cả Mùa Vọng khi không hát được các TV phù hợp khác; ngoài ra còn dùng cho CNMV2B, CNTN19A, 15B

Xin tỏ cho chúng con

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 13 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 12 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương