CN 19 Thường Niên


Bánh Trường Sinh [Thy Khuê]

31/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 19 Thường Niên

Chúa Nhật 19 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 19 Thường Niên

Chúa Nhật 19C - 32A [Xuân Thảo]

17/07/2017 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 19 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Chúa Nhật 32 A - 19C [Xuân Thảo]

16/10/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 19 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Chúng Con Cần Đến Chúa [Phan-xi-cô]

03/06/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN19

Chung Lời Tạ Ơn [Nguyễn Duy]

17/07/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN 19 Thường Niên

Con Đâu Dám [Từ Duyên]

01/12/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 5 Thường Niên, CN 19 Thường Niên

Dâng Ngài [Thy Yên]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 19 Thường Niên

Đi Trên Sóng Nước [Mi Trầm]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 19 Thường Niên

Gặp Gỡ Đức Ki-tô [Tiến Lộc]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN19

Hát Lên Mừng Chúa [Cao Nguyên]

10/08/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 7 Thường Niên, CN 19 Thường Niên

CNL CNTN ABC có thể dùng làm CNL cho các Chúa Nhật Thương Niên

Hãy Hát Lên

31/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 19 Thường Niên

Hoa Quả Thánh Thần [Xuân Thảo]

10/08/2014 Mùa Thường Niên, Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN19

Kinh An Bình [Xuân Thảo]

10/08/2014 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN19

Lời kinh được cho là của thánh Phanxicô At-xi-di, Bản dịch của các Lm Hoàng Kim, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Tỉnh

Thánh Vịnh 32 - C [Mi Trầm]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN19

Thánh Vịnh 32 - C [Xuân Thảo]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN19

Thánh Vịnh 33 - B

31/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 19 Thường Niên

Thánh Vịnh 33* (1) [Xuân Thảo]

31/05/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 4 Mùa Chay, CN 19 Thường Niên

Thánh Vịnh 84 [Mi Trầm]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN19

Thánh Vịnh 84** [Xuân Thảo]

16/06/2014 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN2, CN15, CN19

TV 84 nầy có thể dùng chung cho cả Mùa Vọng khi không hát được các TV phù hợp khác; ngoài ra còn dùng cho CNMV2B, CNTN19A, 15B

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 27 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 24 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương