CN 2 Mùa Chay


Chúa Biến Hình 2 [Mi Trầm]

21/02/2014 Mùa Chay, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Dồn chân bước ta tiến, ta tiến về núi cao

Chúa Nhật 2 - Mẫu 15 (ĐK2) [Xuân Thảo]

21/02/2014 Mùa Chay, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Từ đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng

Chúa Nhật II - Mùa Chay Năm A [Xuân Thảo]

21/02/2014 Mùa Chay, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN2

Từ đám mây sáng chói

Con Hân Hoan Đi Tìm [Mi Trầm]

03/02/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Mùa Chay

Con hân hoan đi tìm

Cùng Tiến Dâng [Phan-xi-cô]

21/02/2014 Mùa Chay, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Cùng tiến dâng lên bánh rượu này.

Dâng Lên Chúa 1 [Phan-xi-cô]

04/08/2016 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 2 Mùa Chay

Dâng lên Chúa bánh thơm

Giọt Lệ Sầu [Mi Trầm]

21/02/2014 Mùa Chay, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Lạy Chúa, bao năm lưu lạc

Hiến Lễ Yêu Thương

27/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 2 Mùa Chay

Từng hạt giống con vun trồng

Thánh Vịnh 115

27/01/2015 Mùa Chay, Mùa Phụng Vụ, Năm B, CN 2 Mùa Chay

Con sẽ tiến đi

Thánh Vịnh 115 [Xuân Thảo]

27/01/2015 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 2 Mùa Chay

Tôi sẽ bước đi

Thánh Vịnh 26 [Phan Sinh]

01/02/2016 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN2

Chúa là nguồn ánh sáng

Thánh Vịnh 26

01/02/2016 Mùa Chay, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN2

Chúa là nguồn ánh sáng

Thánh vinh 32 [Mi Trầm]

01/02/2016 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN2

Xin đổ xuống chúng con

Thánh Vịnh 32 [Xuân Thảo]

28/03/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Mùa Chay, CN 5 Phục Sinh, CN 29 Thường Niên

Xin đổ xuống chúng con

Thánh Vịnh 32 [Xuân Thảo]

21/02/2014 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Xin đổ xuống chúng con, xin đổ xuống tình thương của Chúa.

Thánh Vịnh 32 [Mi Trầm]

21/02/2014 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay, CN 5 Phục Sinh

Xin đổ xuống chúng con tình thương của Chúa.

TV 50(I) (Chung Mùa Chay, Lễ tro, CNMC 1A) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, Thứ 4 Lễ Tro, CN1, CN2, CN3, CN4, CN5

Lễ tro, CNMC 1A, có thể dùng Chung cho các ngày khác trong Mùa Chay; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu.

Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương

Xin Chúa Nhớ Lại [Xuân Thảo]

21/02/2014 Mùa Chay, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Lạy Chúa, xin Chúa nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu.

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 13 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 12 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương