CN 2 Mùa Chay


Chúa Biến Hình 2 [Mi Trầm]

21/02/2014 Mùa Chay, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Chúa Nhật 2 - Mẫu 15 (ĐK2) [Xuân Thảo]

21/02/2014 Mùa Chay, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Chúa Nhật II - Mùa Chay Năm A [Xuân Thảo]

21/02/2014 Mùa Chay, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN2

Con Hân Hoan Đi Tìm [Mi Trầm]

03/02/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Mùa Chay

Cùng Tiến Dâng [Phan-xi-cô]

21/02/2014 Mùa Chay, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Dâng Lên Chúa 1 [Phan-xi-cô]

04/08/2016 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 2 Mùa Chay

Giọt Lệ Sầu [Mi Trầm]

21/02/2014 Mùa Chay, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Hiến Lễ Yêu Thương

27/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 2 Mùa Chay

Thánh Vịnh 115

27/01/2015 Mùa Chay, Mùa Phụng Vụ, Năm B, CN 2 Mùa Chay

Thánh Vịnh 115 [Xuân Thảo]

27/01/2015 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 2 Mùa Chay

Thánh Vịnh 26 [Phan Sinh]

01/02/2016 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN2

Thánh Vịnh 26

01/02/2016 Mùa Chay, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN2

Thánh vinh 32 [Mi Trầm]

01/02/2016 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN2

Thánh Vịnh 32 [Xuân Thảo]

28/03/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Mùa Chay, CN 5 Phục Sinh, CN 29 Thường Niên

Thánh Vịnh 32 [Xuân Thảo]

21/02/2014 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Thánh Vịnh 32 [Mi Trầm]

21/02/2014 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay, CN 5 Phục Sinh

TV 50(I) (Chung Mùa Chay, Lễ tro, CNMC 1A) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, Thứ 4 Lễ Tro, CN1, CN2, CN3, CN4, CN5

Lễ tro, CNMC 1A, có thể dùng Chung cho các ngày khác trong Mùa Chay; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu.

Xin Chúa Nhớ Lại [Xuân Thảo]

21/02/2014 Mùa Chay, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 115 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 94 CN16

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 66 CN12

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 44 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 29 CN15

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 21 CN13

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 19 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương