CN 2 Thường Niên


Cảm Tạ Hồng Ân [Hồng Trần]

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Thường Niên, CN 27 Thường Niên

Xin cảm tạ hồng ân cha ban

Chúa Nhật 2 B [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN2

Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a

Chúa Nhật 2 -C [Xuân Thảo]

26/12/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Chúa đã dùng Tin Mừng

Chúa Nhật 2 Năm A [Xuân Thảo]

23/10/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Ngôi lời đã làm người dương thế

Chúa nhật 25B - 2C [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 2 Thường Niên, CN 25 Thường Niên

Chúa đã dùng Tin Mừng

Dâng Trọn Cuộc Đời [Phan-xi-cô]

26/12/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời

Đây Chiên Thiên Chúa

23/10/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Một người đến sau tôi

Đời Con Có Chúa [Duy Thiên]

01/12/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN2

Như đóa sen trong đầm lầy

Gia Nghiệp Đời Con [Thái Nguyên]

26/12/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Thánh Ý Ngài là gia nghiệp đời con

Hỡi Thế Trần [Kim Long]

23/10/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Hỡi thế trần từ khắp nơi

Máu Chiên Bò [Kim Long]

23/10/2016 Dâng Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Máu chiên bò Chúa không ưng

Thánh Vịnh 39 [Thái Nguyên]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Thường Niên

Con đã trông cậy ở Chúa

Thánh Vịnh 39 [Xuân Thảo]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Thường Niên

Nầy con xin đến Chúa ơi

Thánh Vịnh 95

26/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Hãy tường thuật phép lạ

Thánh Vịnh 95(1) [Xuân Thảo]

26/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN 2 Thường Niên

Hãy dâng lên Chúa nào muôn dân muôn nước

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 13 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 12 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương