CN 2 Thường Niên


Cảm Tạ Hồng Ân [Hồng Trần]

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Thường Niên, CN 27 Thường Niên

Xin cảm tạ hồng ân cha ban

Cất Tiếng Hát Lên [Anh Tuấn]

28/03/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 5 Phục Sinh, CN 2 Thường Niên

Nào cùng cất tiếng hát vang lên

Chúa Nhật 2 B [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN2

Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a

Chúa Nhật 2 -C [Xuân Thảo]

26/12/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Chúa đã dùng Tin Mừng

Chúa Nhật 2 Năm A [Xuân Thảo]

23/10/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Ngôi lời đã làm người dương thế

Chúa nhật 25B - 2C [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 2 Thường Niên, CN 25 Thường Niên

Chúa đã dùng Tin Mừng

Dâng Trọn Cuộc Đời [Phan-xi-cô]

26/12/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời

Đây Chiên Thiên Chúa

23/10/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Một người đến sau tôi

Đời Con Có Chúa [Duy Thiên]

01/12/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN2

Như đóa sen trong đầm lầy

Gia Nghiệp Đời Con [Thái Nguyên]

26/12/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Thánh Ý Ngài là gia nghiệp đời con

Hỡi Thế Trần [Kim Long]

23/10/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Hỡi thế trần từ khắp nơi

Máu Chiên Bò [Kim Long]

23/10/2016 Dâng Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 1 Mùa Chay, CN 2 Thường Niên

Máu chiên bò Chúa không ưng

Thánh Vịnh 39 [Thái Nguyên]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Thường Niên

Con đã trông cậy ở Chúa

Thánh Vịnh 39 [Xuân Thảo]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 2 Thường Niên, CN 20 Thường Niên

(CN 2 A - B) câu 1,4,5,6; (CN 20C) câu 1,2,9

Nầy con xin đến Chúa ơi Muôn lạy Chúa, xin Ngài mau đến

Thánh Vịnh 95

26/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Hãy tường thuật phép lạ Chúa

Thánh Vịnh 95(1) [Xuân Thảo]

26/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Linh Mục - Thánh Hiến, Năm A, Năm B, Năm C, CN 2 Thường Niên, CN 29 Thường Niên

CN 2C (ĐK 1) câu 1,2,5,6 ; Lễ Thánh Phanxico Xavie (ĐK 1) câu 1,2,5,7; CN 29A (ĐK 2) câu 3,4,5,6

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa Hãy dâng lên Chúa nào muôn dân muôn nước

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 45 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 38 Mùa Giáng Sinh

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 25 CN14

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 16 CN12

Chúng Tôi Đã Thấy*

Chúng Tôi Đã Thấy*

10/12/2016 15 Mùa Giáng Sinh

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 14 CN13

Hãy Hát Xướng Lên

20/04/2016 10 CN13

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 9 Mùa Giáng Sinh

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương