CN 2 Thường Niên


Cảm Tạ Hồng Ân [Hồng Trần]

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Thường Niên, CN 27 Thường Niên

Chúa Nhật 2 B [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN2

Chúa Nhật 2 -C [Xuân Thảo]

26/12/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Chúa Nhật 2 Năm A [Xuân Thảo]

23/10/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Chúa nhật 25B - 2C [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 2 Thường Niên, CN 25 Thường Niên

Dâng Trọn Cuộc Đời [Phan-xi-cô]

26/12/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Đây Chiên Thiên Chúa

23/10/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Đời Con Có Chúa [Duy Thiên]

01/12/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN2

Gia Nghiệp Đời Con [Thái Nguyên]

26/12/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Hỡi Thế Trần [Kim Long]

23/10/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Máu Chiên Bò [Kim Long]

23/10/2016 Dâng Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2

Thánh Vịnh 39 [Thái Nguyên]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Thường Niên

Thánh Vịnh 39 [Xuân Thảo]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Thường Niên

Thánh Vịnh 95

26/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN2

Thánh Vịnh 95(1) [Xuân Thảo]

26/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN 2 Thường Niên

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 115 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 95 CN16

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 66 CN12

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 44 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 29 CN15

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 21 CN13

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 19 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương