CN 20 Thường Niên


Bánh Miến Rượu Nho [Anh Tuấn]

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 20 Thường Niên

Bánh miến í a tinh tuyền

Cho Con Vững Tin

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 20 Thường Niên

Con tưởng rằng con vững tin

Chúa Nhật 20 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 20 Thường Niên

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Chúa Nhật 20 B [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 20 Thường Niên

Chúa nói ai ăn thịt và uống máu Tôi

Chúa Nhật 26 A - 20 C [Xuân Thảo]

28/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 20 Thường Niên, CN 26 Thường Niên

Chúa nói : Đoàn chiên Tôi nghe tiếng của Tôi.

Chúa Vẫn Thánh Hóa [Mi Trầm]

03/06/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN20

Dù khi gặp bao nguy khốn

Chung Một Niềm Tin [Đỗ Vi Hạ]

03/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN20

Chung một niềm tin

Đến Với Chúa Hôm Nay [Ngô Trần]

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 20 Thường Niên

Máu chảy trong thân

Khát Xa Nguồn [Kim Long]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN20

Như con nai khát xa nguồn

Lễ Dâng [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 20 Thường Niên

Lễ dâng là tấm bánh với ly rươu nồng

Ta Là Bánh Hằng Sống [Kim Long]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 20 Thường Niên

Ta là bánh hằng sống

Thánh Vinh 33 [Xuân Thảo]

08/08/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 20 Thường Niên

Hãy nghiệm xem Thiên Chúa

Thánh Vịnh 39 [Xuân Thảo]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 2 Thường Niên, CN 20 Thường Niên

(CN 2 A - B) câu 1,4,5,6; (CN 20C) câu 1,2,9

Nầy con xin đến Chúa ơi Muôn lạy Chúa, xin Ngài mau đến

Thánh Vịnh 39 TN [Thái Nguyên]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN20

Con đã trông cậy nơi Chúa

Thánh Vịnh 66 [Kim Long]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Lễ Mẹ Thiên Chúa, CN6, CN20

Xin Thiên Chúa dủ thương

Thánh Vịnh 66* [Xuân Thảo]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, Lễ Mẹ Thiên Chúa, CN6, CN20

TV 66: ĐK1, Lễ Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa; ĐK2, CNPS 6C, CNTN 20A

ĐK1: Lạy Chúa Trời, xin Ngài dủ thương...ĐK2: Lạy Chúa, ước gì chư dân cảm tạ Ngài

Thật Hạnh Phúc Thay [Hoàng Phương]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 20 Thường Niên

Thật hạnh phúc thay

Xin Dâng Cha 2 [Phạm Quang]

03/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN20

Tất cả tạo vật

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Người Phụ Nữ Ngoại Tình

01/02/2016 168 Mùa Chay

Bạn Ở Đâu? (Were You There?)

01/03/2018 73 CN Lễ Lá

Chúa Nhật 5 Mùa Chay - C

25/03/2016 60 Mùa Chay

Thánh Vịnh 117 (II) A - B - C

10/02/2016 54 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Luật Yêu Thương

23/02/2014 34 Thứ 5 TT

Dâng Hy Lễ

18/04/2016 32 CN12

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 13 CN12

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương