CN 20 Thường Niên


Bánh Miến Rượu Nho [Anh Tuấn]

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 20 Thường Niên

Cho Con Vững Tin

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 20 Thường Niên

Chúa Nhật 20 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 20 Thường Niên

Chúa Nhật 20 B [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 20 Thường Niên

Chúa Nhật 26 A - 20 C [Xuân Thảo]

28/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 20 Thường Niên, CN 26 Thường Niên

Chúa Vẫn Thánh Hóa [Mi Trầm]

03/06/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN20

Chung Một Niềm Tin [Đỗ Vi Hạ]

03/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN20

Đến Với Chúa Hôm Nay [Ngô Trần]

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 20 Thường Niên

Khát Xa Nguồn [Kim Long]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN20

Lễ Dâng [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 20 Thường Niên

Ta Là Bánh Hằng Sống [Kim Long]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 20 Thường Niên

Thánh Vinh 33 [Xuân Thảo]

08/08/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 20 Thường Niên

Thánh Vịnh 39 TN [Thái Nguyên]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN20

Thánh Vịnh 39 XT [Xuân Thảo]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN20

Thánh Vịnh 66 [Kim Long]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Lễ Mẹ Thiên Chúa, CN6, CN20

Thánh Vịnh 66* [Xuân Thảo]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, Lễ Mẹ Thiên Chúa, CN6, CN20

TV 66: ĐK1, Lễ Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa; ĐK2, CNPS 6C, CNTN 20A

Thật Hạnh Phúc Thay [Hoàng Phương]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 20 Thường Niên

Xin Dâng Cha 2 [Phạm Quang]

03/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN20

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương