CN 21 Thường Niên


Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai [Phan Kim]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 21 Thường Niên

Ca Tụng Chúa

03/06/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN21

Chẳng Biết Lấy Gì [Thành Tâm]

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 21 Thường Niên

Chúa Dắt Dìu Con [Nguyễn Duy]

16/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN21

Chúa Nhật 15C - 21B [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 21 Thường Niên

Chúa Nhật 21 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 21 Thường Niên

Đến Mà Ăn [Hoàng Kim]

03/06/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN21

Hành Trang Người Trẻ [Hoàng Đức]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN21

Ngàn Dân Ơi [Kim Long]

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 21 Thường Niên

Phúc Cho Ai [Trần Mừng]

03/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN21

Thánh Vịnh 116 [Xuân Thảo]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN 9 Thường Niên, CN 21 Thường Niên, CN 29 Thường Niên

Thánh Vịnh 137 [Thái Nguyên]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 21 Thường Niên

Thánh Vịnh 137(I) [Phan Sinh]

16/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 21 Thường Niên

Thánh Vịnh 33* (I) - 21B [Xuân Thảo]

09/08/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 21 Thường Niên

Tình Cao Quý [Hương Vĩnh]

25/02/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Tuần Thánh, Thứ 5 Tuần Thánh, CN 21 Thường Niên

Từng GIọt Rượu Nho [Nguyễn Duy]

03/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN21

Xin Lắng Tai [Thanh Lâm]

16/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 21 Thường Niên

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương