CN 22 Thường Niên


Ân Tình Chúa [Kim Long]

03/06/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN22

Chúa Nhật 15B - 22A - 28 A [Xuân Thảo]

23/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 15 Thường Niên, CN 22 Thường Niên, CN 28 Thường Niên

Chúa Nhật 22B [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 22 Thường Niên

Chung Lời Cảm Tạ

03/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN22

Con Gặp Chúa [Phạm Quang]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 22 Thường Niên

Dâng Lên Chúa [Nguyên Kha]

23/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 22 Thường Niên

Hát Lên Bài Ca [Kim Long]

23/06/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 22 Thường Niên

Lời Ca Bay Cao [Nguyễn Duy]

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 22 Thường Niên

Nhanh Lên Nào

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 22 Thường Niên

Tạ Ơn Chúa Với Mẹ [Thy Yên]

23/06/2014 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 22 Thường Niên

Thánh Vịnh 14 [Kim Long]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 16 Thường Niên, CN 22 Thường Niên

Thánh Vịnh 14 [Xuân Thảo]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 16 Thường Niên, CN 22 Thường Niên

Thánh Vịnh 62 [Phan Sinh]

23/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 22 Thường Niên

Thánh Vịnh 62 [Kim Long]

23/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm C, CN 12 Thường Niên, CN 22 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Thánh Vinh 67 [Xuân Thảo]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN22

Thánh Vịnh 67

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN22

Tình Ngài Sưởi Ấm [Nguyễn Duy]

23/06/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 22 Thường Niên

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 27 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 24 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương