CN 23 Thường Niên


Cho Nước Trời Mai Sau

05/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN23

Trái đất này nơi con người

Chúa Nhật 23 A - 24 - 30 C [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 24 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Trong Đức Ki-tô Thiên Chúa

Chúa Nhật 23 C [Xuân Thảo]

05/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN23

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

Chúa Nhật 23B [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN23

Đức Giê-su rao giảng

Chúa Nhật 3A - 23B [Xuân Thảo]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm B, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên, CN 23 Thường Niên

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng

Của Lễ Con Dâng [Nguyễn Duy]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 23 Thường Niên

Lời nguyện cầu như hương bay

Epphata [Thành Tâm]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 4 Mùa Chay, CN 23 Thường Niên

Lạy Chúa xin mở mắt con

Giữa Nơi Đền Thánh - 3 [Xuân Thảo]

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 23 Thường Niên

Giữa nơi đền thánh

Hãy Chiếu Soi [Phan-xi-cô]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 23 Thường Niên

Hãy chiếu soi lửa hồng

Lạy Cha Rất Thánh [Vương Diệu]

05/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN23

Lạy Cha rất Thánh xin thương nhận

Lên Đường Về Nhà Cha

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 23 Thường Niên

Nào cùng nắm tay nhau đi về nhà Cha

Thánh Vịnh 145 [Xuân Thảo]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 26 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa

Thánh Vịnh 145 [Martino]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 26 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Này hồn tôi ơi

Thánh Vịnh 89 - C [Phan Sinh]

02/09/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN23

Muôn lạy Chúa, trải qua bao thế hệ

Thánh Vịnh 94 [Thái Nguyên]

21/02/2014 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 3 Mùa Chay, CN 23 Thường Niên

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa

Theo Chúa [Thành Tâm]

05/06/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN23

Này Chúa hỡi con nguyện xin theo Chúa

TV 94 (Chung MTN, CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN3, CN4, CN18, CN23, CN27

TV 94 có thể dùng Chung trong MTN, riêng cho CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu

Ngày hôm nay ước gìg anh em nghe tiếng Chúa...

Về Đây Hát

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 23 Thường Niên

Về đây hát khúc hát

Xin Tiến Dâng Ngài [Xuân Tưởng]

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 23 Thường Niên

Xin tiến dâng Ngài đời con đây

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 13 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 11 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương