CN 24 Thường Niên


Chúa Nhật 23 A - 24 - 30 C [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 24 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Chúa Nhật 24 [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN24

Chúa Nhật 24B [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Dâng Lên 1

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 24 Thường Niên

Đâu Có Tình Yêu Thương [Vinh Hạnh]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 24 Thường Niên

Đường Thập Giá [Mi Trầm]

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Hãy Vui Mừng 2

05/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Ngài Yêu Con Con Yêu Ngài [Viêt Khôi]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Tha Thứ [Mi Trầm]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 24 Thường Niên

Thánh Vịnh 102 [Martino]

01/02/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 7 Thường Niên, CN 24 Thường Niên

Thánh Vịnh 114 [Phan Sinh]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Thánh Vịnh 114

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Thánh Vịnh 50 - C [Thái Nguyên]

21/08/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Thánh Vịnh 50 C [Hải Triều]

05/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 24 Thường Niên

Thánh Vịnh 50 C [Xuân Thảo]

05/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Thứ Năm Tuần Thánh, CN Phục Sinh, CN 24 A [Xuân Thảo]

23/02/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Tuần Thánh, Thứ 5 Tuần Thánh, CN 24 Thường Niên

Tin Yêu Dâng Hiến [Thy Yên]

05/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Xin Chúa Ban Bình An [Xuân Thảo]

05/06/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 24 Thường Niên

Xin Dâng Lên [Vũ Lam]

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 115 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 95 CN16

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 66 CN12

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 44 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 29 CN15

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 21 CN13

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 19 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương