CN 24 Thường Niên


Chúa Nhật 23 A - 24 - 30 C [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 24 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Trong Đức Ki-tô Thiên Chúa

Chúa Nhật 24 [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN24

Chúa nói , Thầy ban cho anh em

Chúa Nhật 24B [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Tôi không lấy gì làm vinh dự

Dâng Lên 1

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 24 Thường Niên

Trên đôi tay, dâng lên dâng len

Đâu Có Tình Yêu Thương [Vinh Hạnh]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 24 Thường Niên

Đâu có tình yêu thương ở đấy

Đường Thập Giá [Mi Trầm]

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Trên con đường Thập Giá

Hãy Vui Mừng 2

05/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Hãy vui mừng trong Gia-vê

Ngài Yêu Con Con Yêu Ngài [Ngọc Linh]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Tình Ngài yêu con miên man như

Tha Thứ [Mi Trầm]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 24 Thường Niên

Một người kia mắc nợ ngàn vàng

Thánh Vịnh 102 [Martino]

01/02/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 7 Thường Niên, CN 24 Thường Niên

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu

Thánh Vịnh 114 [Phan Sinh]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan

Thánh Vịnh 114

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Con sẽ tiến đi trước mặt Thiên Chúa

Thánh Vịnh 50 - C [Thái Nguyên]

21/08/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Nguyện xót thương con

Thánh Vịnh 50 C [Hải Triều]

05/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 24 Thường Niên

Tôi sẽ chỗi dậy

Thánh Vịnh 50 C [Xuân Thảo]

05/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Tôi sẽ chỗi dậy

Thứ Năm Tuần Thánh, CN Phục Sinh, CN 24 A [Xuân Thảo]

23/02/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Tuần Thánh, Thứ 5 Tuần Thánh, CN 24 Thường Niên

Chúa nói : Thầy ban cho chúng con...

Tin Yêu Dâng Hiến [Thy Yên]

05/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Con xin dâng hiến

Xin Chúa Ban Bình An [Xuân Thảo]

05/06/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 24 Thường Niên

Xin Chúa ban bình an

Xin Dâng Lên [Vũ Lam]

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Xin dâng lên chén rượu

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 13 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 12 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương