CN 24 Thường Niên


Chúa Nhật 23 A - 24 - 30 C [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 24 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Trong Đức Ki-tô Thiên Chúa

Chúa Nhật 24 [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN24

Chúa nói , Thầy ban cho anh em

Chúa Nhật 24B [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Tôi không lấy gì làm vinh dự

Dâng Lên 1

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 24 Thường Niên

Trên đôi tay, dâng lên dâng len

Đâu Có Tình Yêu Thương [Vinh Hạnh]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 24 Thường Niên

Đâu có tình yêu thương ở đấy

Đường Thập Giá [Mi Trầm]

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Trên con đường Thập Giá

Hãy Vui Mừng 2

05/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Hãy vui mừng trong Gia-vê

Ngài Yêu Con Con Yêu Ngài [Ngọc Linh]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Tình Ngài yêu con miên man như

Tha Thứ [Mi Trầm]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 24 Thường Niên

Một người kia mắc nợ ngàn vàng

Thánh Vịnh 102 [Martino]

01/02/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 7 Thường Niên, CN 24 Thường Niên

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu

Thánh Vịnh 102** [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 7 Thường Niên, CN 8 Thường Niên, CN 24 Thường Niên

TV 102: ĐK1 (c1,2,4,8)Chung MTN, CNTN 7A, 7C, 8B; (c1,2,6,7)CNTN 24A; (c1,2,3,5)CNMC 3C; ĐK2 (c1,2,3,4) Thánh Tâm A; ĐK3 (c1,7,9) CNPS7B

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu (ĐK1) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại (ĐK 2) Chúa đặt ngai báu trên trời cao (ĐK 3)

Thánh Vịnh 114 [Phan Sinh]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan

Thánh Vịnh 114

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Con sẽ tiến đi trước mặt Thiên Chúa

Thánh Vịnh 50 - C [Thái Nguyên]

21/08/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Nguyện xót thương con

Thánh Vịnh 50 C [Hải Triều]

05/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 24 Thường Niên

Tôi sẽ chỗi dậy

Thánh Vịnh 50 C [Xuân Thảo]

05/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Tôi sẽ chỗi dậy

Thứ Năm Tuần Thánh, CN Phục Sinh, CN 24 A [Xuân Thảo]

23/02/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Tuần Thánh, Thứ 5 Tuần Thánh, CN 24 Thường Niên

Chúa nói : Thầy ban cho chúng con...

Tin Yêu Dâng Hiến [Thy Yên]

05/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN24

Con xin dâng hiến

Xin Chúa Ban Bình An [Xuân Thảo]

05/06/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 24 Thường Niên

Xin Chúa ban bình an

Xin Dâng Lên [Vũ Lam]

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 24 Thường Niên

Xin dâng lên chén rượu

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Người Phụ Nữ Ngoại Tình

01/02/2016 168 Mùa Chay

Bạn Ở Đâu? (Were You There?)

01/03/2018 74 CN Lễ Lá

Chúa Nhật 5 Mùa Chay - C

25/03/2016 60 Mùa Chay

Thánh Vịnh 117 (II) A - B - C

10/02/2016 56 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Luật Yêu Thương

23/02/2014 34 Thứ 5 TT

Dâng Hy Lễ

18/04/2016 32 CN12

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 13 CN12

Thánh Vịnh 99

10/02/2016 13 CN4

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương