CN 25 Thường Niên


Ca Lên Đi 3 [Kim Long]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 25 Thường Niên

Ca lên đi Thần Thánh trên thiên đình

Chúa Nhật 25 - 26 C [Xuân Thảo]

05/06/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN25

Chúa Giê-su Ki-tô

Chúa Nhật 25 A [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 25 Thường Niên

Lạy Chúa, xin Chúa soi trí mở lòng

Chúa nhật 25B - 2C [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 2 Thường Niên, CN 25 Thường Niên

Chúa đã dùng Tin Mừng

Con Xin Dâng [Nguyễn Duy]

05/06/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN25

Dâng lên Chúa rượu bánh này

Dâng Lên Cha Toàn Năng

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 25 Thường Niên

Dâng lên Cha toàn năng chí ái chí từ

Điều Gì Phải Lo [Nguyễn Duy]

05/06/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN25

Bạn hãy lo đi tìm Nước Trời

Nếu Chúa Là [Kim Ngân - Kim Long]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 25 Thường Niên

Nếu Chúa là mặt trời con mong

Thánh Lễ Cuộc Đời

19/09/2014 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 25 Thường Niên

Ta cùng về thôi vì cuộc lễ hết rồi

Thánh Vịnh 112 C

05/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN25

Hãy ngợi khen ngợi khen Chúa

Thánh Vịnh 112 C [Phan Sinh]

05/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN25

Hãy dâng lời ngợi ca

Thánh Vịnh 144

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 25 Thường Niên

Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa

Thánh Vịnh 144 (I) [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 25 Thường Niên

Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa

Thánh Vịnh 53 [Xuân Thảo]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 25 Thường Niên

Lạy Chúa thân con đây

Thánh Vịnh 53 [Mi Trầm]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 25 Thường Niên

Chúa đỡ nâng tâm hồn con

Tình Thiên Chúa [Phan-xi-cô]

05/06/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN25

Đẹp như đóa hoa hồng tươi

Về Nhà Cha 1

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 25 Thường Niên

Trên đường tiến bước về nhà Cha

Xin Dâng Lên Ngài

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 25 Thường Niên

Xin dâng lên Ngài rượu nho bánh miến

Xin Tri Ân [Thành Tâm]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 25 Thường Niên

Chúa con ơi con biết rằng

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 45 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 38 Mùa Giáng Sinh

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 25 CN14

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 16 CN12

Chúng Tôi Đã Thấy*

Chúng Tôi Đã Thấy*

10/12/2016 15 Mùa Giáng Sinh

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 14 CN13

Hãy Hát Xướng Lên

20/04/2016 10 CN13

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 9 Mùa Giáng Sinh

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương