CN 26 Thường Niên


Bài Ca Hiệp Nhất [Thành Tâm]

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 26 Thường Niên

Chúa Nhật 26 A - 20 C [Xuân Thảo]

28/08/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 20 Thường Niên, CN 26 Thường Niên

Chúa Nhật 26B [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 26 Thường Niên

Chúa Trong Cuộc Đời [Nguyễn Duy]

04/08/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN26

Chung Lời Tạ Ơn

28/08/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 26 Thường Niên

Cũng Một Kiếp Người [Phạm Quang]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 26 Thường Niên

Dâng Lời Nguyện Cầu

28/08/2014 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 26 Thường Niên

Đi Về Nhà Chúa

04/08/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN26

Lời Kinh Tạ Tội [Đỗ Vi Hạ]

28/08/2014 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 26 Thường Niên

Này Đây Hoa Trái

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 26 Thường Niên

Thánh Vịnh 145 [Xuân Thảo]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 26 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Thánh Vịnh 145 [Martino]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 26 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Thánh Vịnh 18 [Mi Trầm]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 26 Thường Niên

Thánh Vịnh 18A** [Phan Sinh]

28/01/2015 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 3 Thường Niên, CN 26 Thường Niên

Thánh Vịnh 24 [Thiên Lan]

28/08/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 26 Thường Niên

Thánh Vịnh 24 [Martino]

28/08/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 26 Thường Niên

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương