CN 28 Thường Niên


Chúa Nhật 15B - 22A - 28 A [Xuân Thảo]

23/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 15 Thường Niên, CN 22 Thường Niên, CN 28 Thường Niên

Xin Chúa Cha soi trí mở lòng

Chúa Nhật 28 [Xuân Thảo]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN28

Xin Chúa Cha soi trí

Chúa Nhật 28 - 32B - 18C [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 18 Thường Niên, CN 28 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 28 năm C [Xuân Thảo]

04/08/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Anh em hãy tạ ơn Chúa

Chúa Sẽ Đền Bù [Mi Trầm]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 28 Thường Niên

Hỡi những người khốn cùng

Con Tin Chúa Ơi [Duy Thiên]

04/08/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Thời gian qua mau mà còn đây

Dâng Lễ Vật [Nguyễn Duy]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Rượu nho bánh miến

Dâng Lên

26/09/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Dâng lên ngai uy linh

Dâng Lên

26/09/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Dâng lên ngai uy linh bánh miến

Hãy Đến Dự Tiệc Cưới [Mi Trầm]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Mời vào đây tiệc cưới

Hãy Đến Tung Hô [Trọng Linh]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Hãy đến tung hô Chúa

Nếu Như Ngài Chấp Tội [Cao Nguyên]

04/08/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Ôi lạy Chúa nếu như Ngài chấp tội

Nhân Chứng Tin Mừng [Việt Khôi - Ngọc Linh]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Như Cha đã sai Thầy

Thánh Vịnh 22 [Xuân Thảo]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Tôi sẽ ở trong cung điện Chúa

Thánh vịnh 22 [Kim Long]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Muôn phúc lộc và tình thương Chúa

Thánh Vịnh 89 [Kim Long]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 28 Thường Niên

Từ sớm mai xin cho chúng con

Thánh Vịnh 89 B [Phan Sinh]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 28 Thường Niên

Từ buổi mai xin cho đoàn con

Thánh Vịnh 97 - B [Kim Long]

29/03/2015 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 6 Phục Sinh, CN 28 Thường Niên

Chúa mạc khải ơn cứu độ

Thánh Vịnh 97 (II) [Xuân Thảo]

29/03/2015 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 6 Phục Sinh, CN 28 Thường Niên

Chúa mạc khải ơn cứu độ

Về Bên Chúa [Nguyễn Duy]

04/08/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Con vui mừng tiến bước về nhà Cha.

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 19 CN12

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 18 Mùa Giáng Sinh

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 16 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 9 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 9 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương