CN 28 Thường Niên


Chúa Nhật 15B - 22A - 28 A [Xuân Thảo]

23/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 15 Thường Niên, CN 22 Thường Niên, CN 28 Thường Niên

Chúa Nhật 28 [Xuân Thảo]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN28

Chúa Nhật 28 - 32B - 18C [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 18 Thường Niên, CN 28 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Chúa Nhật 28 năm C [Xuân Thảo]

04/08/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Chúa Sẽ Đền Bù [Mi Trầm]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 28 Thường Niên

Con Tin Chúa Ơi [Duy Thiên]

04/08/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Dâng Lễ Vật [Nguyễn Duy]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Dâng Lên

26/09/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Dâng Lên

26/09/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Hãy Đến Dự Tiệc Cưới [Mi Trầm]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Hãy Đến Tung Hô [Trọng Linh]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Nếu Như Ngài Chấp Tội [Cao Nguyên]

04/08/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Nhân Chứng Tin Mừng [Việt Khôi - Ngọc Linh]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Thánh Vịnh 22 [Xuân Thảo]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Thánh vịnh 22 [Kim Long]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 28 Thường Niên

Thánh Vịnh 89 [Kim Long]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 28 Thường Niên

Thánh Vịnh 89 B [Phan Sinh]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 28 Thường Niên

Thánh Vịnh 97 - B [Kim Long]

29/03/2015 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 6 Phục Sinh, CN 28 Thường Niên

Thánh Vịnh 97 (II) [Xuân Thảo]

29/03/2015 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 6 Phục Sinh, CN 28 Thường Niên

Về Bên Chúa [Nguyễn Duy]

04/08/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương