CN 31 Thường Niên


Ca Nhập Lễ 2

26/09/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN31

Chúa Nhật 31 Năm C [Xuân Thảo]

23/10/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN31

Chúa Nhật 31A [Xuân Thảo]

26/09/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 31 Thường Niên

Của Lễ Đền Tội [Lan Thanh]

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 31 Thường Niên

Cuộc Đời Còn Dài [Nguyễn Duy]

26/09/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN31

Hạnh Phúc [Xuân Thảo]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN31

Mến Chúa Yêu Người

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 31 Thường Niên

Muôn Lạy Chúa Trời [Xuân Thảo]

26/09/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 31 Thường Niên

Này Từng Giọt Rượu Nho [Kim Long]

26/09/2016 Dâng Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN31

Nếu Một Làn [Nguyễn Duy]

26/09/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN31

Niềm Vui Thiết Tha [Phan-xi-cô]

26/09/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN31

Thánh Vịnh 130

26/09/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN31

Thánh Vịnh 130C [Thiên Lan]

26/09/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN31

Thánh Vịnh 17 [Mi Trầm]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 30 Thường Niên, CN 31 Thường Niên

Thánh Vịnh 17 [Phan Sinh]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 30 Thường Niên, CN 31 Thường Niên

Thánh Vịnh 17 [Martino]

20/09/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 30 Thường Niên, CN 31 Thường Niên

Thánh Vịnh 23 [Xuân Thảo]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN31

Trăm Triệu Lời Ca [Nguyễn Văn Hòa - Tiến Dũng]

08/06/2018 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 31 Thường Niên

Xin Cho Đời Con [Phạm Quang]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 31 Thường Niên

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 115 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 95 CN16

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 66 CN12

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 44 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 29 CN15

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 21 CN13

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 19 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương