CN 4 Thường Niên


Bài Ca Vũ Trụ [Thành Tâm]

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN4

Ca Khúc Hồng Ân [Nguyễn Duy]

27/12/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN 4 Thường Niên

Ca Lên Đi 6 [Kim Long]

25/12/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 4 Thường Niên

Chúa Nhật 3 - 4 năm C [Xuân Thảo]

02/12/2017 Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên, CN 4 Thường Niên

Chúa Nhật 3 - 4 năm C [Xuân Thảo]

26/12/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, CN3, CN4

Dâng Lễ 1

01/12/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 4 Thường Niên

Điều Mơ Ước [Hồng Trần]

27/12/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN 4 Thường Niên

Gọi Lời Yêu Thương [Nguyễn Duy]

01/12/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 4 Thường Niên

Lễ Dâng

27/12/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN4

Nào Cùng Nhau

25/12/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 4 Thường Niên

Thánh Vịnh 145 - 4A [Martino]

25/12/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 4 Thường Niên

Thánh Vịnh 145 - 4A [Xuân Thảo]

25/12/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 4 Thường Niên

Thánh Vịnh 70 [Xuân Minh]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN 4 Thường Niên

Thánh Vịnh 70 [Xuân Thảo]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN 4 Thường Niên

TV 94 (Chung MTN, CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN3, CN4, CN18, CN23, CN27

TV 94 có thể dùng Chung trong MTN, riêng cho CNMC 3A, CNTN 4B, 18C, 23A, 27C; do Ca sĩ Tấn Đạt diễn tấu

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 27 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 24 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương