CN 5 Phục Sinh


Cất Tiếng Hát Lên [Anh Tuấn]

28/03/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN5

Nào cùng cất tiếng hát vang lên

Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn [Nguyễn Duy]

01/12/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 5 Phục Sinh, CN 6 Thường Niên

Ngài đến bên tôi cho tinh tôi

Chúa Nhật V - Phục Sinh [Xuân Thảo]

30/03/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 5 Phục Sinh

Chúa nói: Thầy là đường là sự thật và là sự sống.

Chúa Phục Sinh [Kim Long]

25/02/2014 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Vọng Phục Sinh, CN Phục Sinh, CN 2 Phục Sinh, CN 3 Phục Sinh, CN 4 Phục Sinh, CN 5 Phục Sinh, CN 6 Phục Sinh

Chúa nay thực đã phục sinh

Hát Lên Mừng Chúa Phục Sinh [Xuân Thảo]

28/03/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 5 Phục Sinh

Hát lên mừng Chúa hát lên một bài ca mới

Kết Hợp Với Thầy [Hương Vĩnh]

30/03/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 5 Phục Sinh

Thầy là cây nho, anh em là cành nho.

Khúc Tri Ân [Thanh Lâm]

30/03/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 5 Phục Sinh

Như ngọn nến cháy, tiêu hao từng phút giây trên bàn thờ.

Thánh Vịnh 125 [Hải Triều]

16/10/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 2 Mùa Vọng, CN 5 Mùa Chay, CN 5 Phục Sinh, CN 33 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Ôi vĩ đại việc Chúa làm cho ta

Thánh Vinh 144 [Đỗ Vi Hạ]

25/03/2016 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN5

Lạy Chúa ôi Thiên Chúa

Thánh Vịnh 144 - C [Xuân Thảo]

25/03/2016 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN5

Lạy Thiên Chúa con thờ

Thánh vịnh 21 - B [Mi Trầm]

29/03/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Bởi vì Chúa

Thánh Vịnh 21 (II) [Xuân Thảo]

29/03/2015 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Con chịu ơn Ngài

Thánh Vịnh 32 [Mi Trầm]

21/02/2014 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay, CN 5 Phục Sinh

Xin đổ xuống chúng con tình thương của Chúa.

Thánh Vịnh 32 [Xuân Thảo]

28/03/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 2 Mùa Chay, CN 5 Phục Sinh, CN 29 Thường Niên

Xin đổ xuống chúng con

Tiến Dâng Lên [Phan-xi-cô]

31/03/2014 Mùa Phục Sinh, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 5 Phục Sinh

Tiến dâng lên thiên cung này lễ vật.

TV 117(I) (Lễ Ngày PS=Chung MPS: Hall/ĐK2; đáp ca sau Thanh Thi CTVQ: Halleluia) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, Vọng Phục Sinh, CN Phục Sinh, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6

Chung cho Mùa Phục Sinh

ĐK1: Halleluia...(CTVQ) ĐK2: Đây là ngày Chúa đã làm ra...(Lễ ngày)

TV 65 (Chung MPS=CNPS 6A; CNTN 14C) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm Phụng Vụ, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6

TV 65 dùng Chung Mùa PS, có sửa chữa một số câu có dấu * xin lấy theo bản mới nầy

Toàn thể địa cầu

Yêu Thương [Phạm Quang]

30/03/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 5 Phục Sinh

Trên bước đường trần gian

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 13 CN12

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 12 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 12 CN15

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 6 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương