CN 5 Thường Niên


Ca Ngợi Tình Chúa [Hoài Bắc]

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Cảm Mến Tình Ngài [Anh Tuấn]

27/12/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Chúa Cất Tiếng Gọi Con [Viêt Khôi]

27/12/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Chúa Nhật 5 A [Xuân Thảo]

18/12/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Chúa Nhật 5 B [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Chúa Nhật 5 C [Xuân Thảo]

27/12/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Con Đâu Dám [Từ Duyên]

01/12/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 5 Thường Niên, CN 19 Thường Niên

Của Lễ Đời Con

27/12/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Hãy Đến Đây [Nam Hải]

18/12/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Thánh Vịnh 111 [Kim Long]

18/12/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Thánh Vịnh 111 [Xuân Thảo]

18/12/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Thánh Vịnh 115 - XT [Xuân Thảo]

06/02/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô, Năm B, CN 5 Thường Niên

Thánh Vịnh 137 [Martino]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Thánh Vịnh 137 - C [Phan Sinh]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Thánh Vịnh 137 - C [Thái Nguyên]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Thánh Vịnh 146

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Thánh Vịnh 146 [Phan Sinh]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Thắp Sáng Lên [Dao Kim]

18/12/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Trèo Lên Cao Sơn [Hùng Lân]

18/12/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 115 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 94 CN16

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 66 CN12

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 44 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 29 CN15

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 21 CN13

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 19 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương