CN 5 Thường Niên


Ca Ngợi Tình Chúa [Hoài Bắc]

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Về đây muôn người về đây

Cảm Mến Tình Ngài [Anh Tuấn]

27/12/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Ôi cảm mến xiết bao

Chúa Cất Tiếng Gọi Con [Viêt Khôi]

27/12/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn

Chúa Nhật 5 A [Xuân Thảo]

18/12/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Chúa nói rằng: "Tôi là ánh sáng của trần gian

Chúa Nhật 5 B [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Trăm cơn bệnh hoạn

Chúa Nhật 5 C [Xuân Thảo]

27/12/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Chúa bảo môn đệ rằng

Con Đâu Dám [Từ Duyên]

01/12/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 5 Thường Niên, CN 19 Thường Niên

Này con đâu dám

Của Lễ Đời Con

27/12/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Dâng lên Ngài của lễ đời con

Hãy Đến Đây [Nam Hải]

18/12/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Hãy đến đây ta reo hò

Thánh Vịnh 111 [Kim Long]

18/12/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Ánh quang dọi kẻ lòng ngay

Thánh Vịnh 111 [Xuân Thảo]

18/12/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Người công chính bừng sáng

Thánh Vịnh 115 - XT [Xuân Thảo]

06/02/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô, Năm B, CN 5 Thường Niên

Tôi xin nâng chén mừng ơn

Thánh Vịnh 137 [Martino]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Trong ngày con kêu khấn

Thánh Vịnh 137 - C [Phan Sinh]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, CN 5 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Lạy Thiên Chúa trong ngày con kêu cứu

Thánh Vịnh 137 - C [Thái Nguyên]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN5

Lạy Chúa giữa chư vị

Thánh Vịnh 146

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Hãy ca ngợi

Thánh Vịnh 146 [Phan Sinh]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN5

Hãy ca ngợi Chúa

Thắp Sáng Lên [Dao Kim]

18/12/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa

Trèo Lên Cao Sơn [Hùng Lân]

18/12/2016 Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

Trèo trẻo lên ai được trẻo lên cao sơn Chúa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Vỗ Tay Hát Mừng

20/04/2016 65 CN13

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 32 CN12

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 21 CN15

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 18 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 17 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 15 CN13

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 15 CN14

Chung Nhịp Bước

10/04/2016 14 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương