CN 6 Thường Niên


Bài Ca Bác Ái [Mi Trầm]

01/02/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên

Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn [Nguyễn Duy]

01/12/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 5 Phục Sinh, CN 6 Thường Niên

Chúa Nhật 6 - 12 B [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 6 Thường Niên, CN 12 Thường Niên

Chúa Nhật 6 - 16 - 17 - 30 A [Xuân Thảo]

01/02/2017 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Chúa Nhật 6-14-16-17 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 6 Thường Niên, CN 14 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Đàn Ca Lên

26/12/2016 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN6

Hành Trang Lên Đường [Vũ Văn Lịch]

01/02/2017 Kết Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên

Hiến Dâng [Nguyễn Văn Trinh]

01/12/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN6

Mau Về Đây

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 6 Thường Niên

Này Là [Phạm Liên Hùng]

01/02/2017 Dâng Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên

Thánh Vịnh 118 [Mi Giáng]

26/12/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN6

Thánh Vinh 118 - A [Phan Sinh]

01/02/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên

Thánh Vịnh 31

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 6 Thường Niên

Thánh Vịnh 31 [Phan Sinh]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 6 Thường Niên

Xin Cho Con Biết Chúa Biết Con [Ân Đức]

01/12/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN6

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 27 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 24 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương