CN 7 Thường Niên


Chúa Nguồn Tình Yêu [Nguyễn Duy]

01/02/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 7 Thường Niên

Nơi đâu có hận thù

Chúa Nhật 7 A [Xuân Thảo]

01/02/2017 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 7 Thường Niên

Ai giữ lời, giữ lời Chúa

Chúc Tụng Chúa [Hương Vĩnh]

01/02/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 7 Thường Niên

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi

Dâng [Thanh Lâm]

01/02/2017 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 7 Thường Niên

Dâng dâng lên thiên tòa

Dâng [Thanh Lâm]

16/06/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 7 Thường Niên

Dâng dâng lên thiên tòa

Dâng Thánh Lễ

01/02/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 7 Thường Niên

Mừng biết bao mừng vui

Hát Lên Mừng Chúa [Cao Nguyên]

10/08/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 7 Thường Niên, CN 19 Thường Niên

CNL CNTN ABC có thể dùng làm CNL cho các Chúa Nhật Thương Niên

Hát lên mừng Chúa, hát lên mừng Người

Kinh Tạ Lễ

01/02/2017 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 7 Thường Niên

Tạ ơn Chúa chúng con ra về

Lễ Vật Hòa Bình

01/02/2017 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 7 Thường Niên

Con đến dâng lễ vật

Thánh Vịnh 102 [Martino]

01/02/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 7 Thường Niên, CN 24 Thường Niên

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu

Thánh Vịnh 102** [Xuân Thảo]

04/08/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 7 Thường Niên

TV 102: ĐK1 (c1,2,4,8)Chung MTN, CNTN 7A, 7C, 8B; (c1,2,6,7)CNTN 24A; (c1,2,3,5)CNMC 3C; ĐK2 (c1,2,3,4) Thánh Tâm A; ĐK3 (c1,7,9) CNPS7B

Chúa là Đấng từ bi (ĐK1)

TV 102 (DC CNTN 7A, 7C, 8B, Chung MTN: ĐK1, c1,2,4,8), [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN7

TV 102 (DC CNTN 7A, 7C, 8B, Chung MTN: ĐK1, c1,2,4,8) có thể thay thế các TVĐC trong Mùa Thường Niên

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu...

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Vỗ Tay Hát Mừng

20/04/2016 65 CN13

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 31 CN12

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 21 CN15

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 18 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 16 CN13

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 14 CN14

Chung Nhịp Bước

10/04/2016 14 CN10

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 13 CN13

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương