CN 8 Thường Niên


Chúa Nhật 8A - 29C [Xuân Thảo]

26/09/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 8 Thường Niên, CN 29 Thường Niên

Chúc Tụng Ngài [Đỗ Vi Hạ]

01/02/2017 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 8 Thường Niên

Lễ Dâng [Trần Mừng]

27/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 8 Thường Niên, CN 12 Thường Niên

Lo Gì [Đức Dững]

08/02/2017 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 8 Thường Niên

Tạ Ơn Trời [Phan-xi-cô]

01/02/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 8 Thường Niên

Thánh Vịnh 61

01/02/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 8 Thường Niên

Thánh Vịnh 61 XT [Xuân Thảo]

01/02/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 8 Thường Niên

Vui Sống

01/02/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 8 Thường Niên

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương