Mùa Phụng Vụ » Mùa Giáng Sinh

Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai, 2016 282

Dâng Hài Nhi Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Giáng Sinh, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Hiển Linh
Nhạc Sĩ: Hương Vĩnh

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Tiếng Chuông Giáo Đường (CKL/CDL MGS)

28/11/2018 114 Mùa Phụng Vụ

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 38 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 18 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 16 Mùa Giáng Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 15 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 10 Mùa Giáng Sinh

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 10 CN15

Chúa Nhật 10 A

10/04/2016 6 CN10

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương