Các Lễ Đặc Biệt Khác » Các Lễ Truyền Thống Dân tộc » Mồng 2 Tết

Thứ Hai, 01 Tháng Hai, 2016 194

Giữ Lấy Lời Cha Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Nhập Lễ, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Mồng 2 Tết
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Cửa Công Chính

31/08/2015 8 Nhập Lễ

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 6 Dâng Lễ

Lúa Chín Trên Đồng

04/08/2016 3 Năm Phụng Vụ

Mong Đợi Vị Cứu Tinh

16/10/2014 3 Nhập Lễ

Giữ Lấy Lời Cha

01/02/2016 2 Mồng 2 Tết

Thánh Vịnh 144 (1)

31/08/2015 2 Thánh Vịnh - Đáp Ca

ADORO TE

02/05/2015 2 Thánh Lễ

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa

31/03/2016 1 Chầu Thánh Thể

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương