Các Lễ Đặc Biệt Khác » Các Lễ Truyền Thống Dân tộc » Mồng 2 Tết

Thứ Hai, 01 Tháng Hai, 2016 272

Giữ Lấy Lời Cha Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Nhập Lễ, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Mồng 2 Tết
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lễ Giao Thừa

31/01/2016 43 Lễ Giao Thừa

Phút Giao Thừa

31/01/2016 35 Lễ Giao Thừa

Lời Dâng Trong Phút Giao Thừa

31/01/2016 22 Lễ Giao Thừa

Giữ Lấy Lời Cha

01/02/2016 20 Mồng 2 Tết

Thánh Vịnh 120

31/01/2016 7 Lễ Giao Thừa

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 6 Dâng Lễ

Chúc Xuân

31/01/2016 4 Lễ Giao Thừa

Lễ Tạ Ơn

26/09/2016 3 Năm C

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương