Chầu Thánh Thể

Thứ Năm, 31 Tháng Ba, 2016 108

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Chầu Thánh Thể, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm C
Nhạc Sĩ: Ngọc Linh

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

ADORO TE

02/05/2015 5 Thánh Lễ

Gương Mặt Chúa Thương Xót

31/03/2016 3 Chầu Thánh Thể

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa

31/03/2016 2 Chầu Thánh Thể

Theo Lòng Thương Xót

31/03/2016 2 Chầu Thánh Thể

Tantum Ergo Sacramentum

02/05/2015 2 Mùa Phụng Vụ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương