Chầu Thánh Thể

Thứ Năm, 31 Tháng Ba, 2016 121

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Chầu Thánh Thể, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm C
Nhạc Sĩ: Ngọc Linh

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Theo Lòng Thương Xót

31/03/2016 2 Chầu Thánh Thể

Tantum Ergo Sacramentum

02/05/2015 2 Mùa Phụng Vụ

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa

31/03/2016 1 Chầu Thánh Thể

Gương Mặt Chúa Thương Xót

31/03/2016 1 Chầu Thánh Thể

ADORO TE

02/05/2015 1 Thánh Lễ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương