Thánh Lễ » Dâng Lễ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc*

23/10/2014 77 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Dân Thành Xi-on Hỡi

23/10/2014 73 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 125*

16/10/2014 73 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Đã Sinh Ra

24/10/2014 67 Nhập Lễ

Đêm Vắng Sao

23/10/2014 64 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Khao Khát Ơn Trời

23/10/2014 55 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Dâng Trông Đợi

23/10/2014 51 Dâng Lễ

Con Nâng Tâm Hồn Lên*

23/10/2014 44 Nhập Lễ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương