Mùa Phụng Vụ » Mùa Thường Niên » CN 15 Thường Niên

Thứ Tư, 20 Tháng Tư, 2016 240

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 21 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 16 CN13

Bạn Ở Đâu? (Were You There?)

01/03/2018 10 CN Lễ Lá

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 9 Mùa Giáng Sinh

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 9 CN15

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 9 CN12

Dâng Hy Lễ

18/04/2016 8 CN12

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương