Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Con Sẽ Hân Hoan - Kim Long

18/04/2016 28 Nhập Lễ

Trên Đường Về Nhà Cha - Quang UY

20/04/2016 24 Nhập Lễ

Chung Nhịp Bước - Mi Trầm

10/04/2016 19 Nhập Lễ

Hy Lễ Cuộc Đời - Văn Chi

20/04/2016 15 Dâng Lễ

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 14 CN14

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 12 CN15

Bài Ca Dâng Hiến - Nguyễn Duy

20/04/2016 8 Dâng Lễ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương