Hợp Xướng

Thứ Bảy, 18 Tháng Giêng, 2014 512

Khúc Ca Mặt Trời* Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Phần Riêng Kính Các Thánh, Hợp Xướng, Năm A, Năm B, Năm C
Nhạc Sĩ: Hải Linh

Vũ Đình Trác dịch thơ của Thánh Phanxicô Atxidi, Hải Linh phổ nhạc

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Trường Ca Các Tạo Vật

18/01/2014 136 Hợp Xướng

Xin Mở Cho Con

18/01/2014 52 Hợp Xướng

Khúc Ca Mặt Trời*

18/01/2014 43 Hợp Xướng

Ngài Là Thiên Chúa

18/01/2014 35 Hợp Xướng

Bài Ca Khải Hoàn

20/06/2018 23 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Nữ Vương Hòa Bình

18/01/2014 16 Hợp Xướng

Nhân Chứng Đức Tin

18/01/2014 12 Hợp Xướng

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương