Hợp Xướng

Thứ Bảy, 18 Tháng Giêng, 2014 630

Khúc Ca Mặt Trời* Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Phần Riêng Kính Các Thánh, Hợp Xướng, Năm A, Năm B, Năm C
Nhạc Sĩ: Hải Linh

Vũ Đình Trác dịch thơ của Thánh Phanxicô Atxidi, Hải Linh phổ nhạc

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ngài Là Thiên Chúa

18/01/2014 71 Hợp Xướng

Đồng Cỏ Tươi 2

18/01/2014 23 Hợp Xướng

Xin Mở Cho Con

18/01/2014 17 Hợp Xướng

Khúc Ca Mặt Trời*

18/01/2014 13 Hợp Xướng

Bài Ca Khải Hoàn

20/06/2018 12 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Cao Vời Khôn Ví

18/01/2014 11 Hợp Xướng

Nữ Vương Hòa Bình

18/01/2014 9 Hợp Xướng

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương