Hợp Xướng

Thứ Bảy, 18 Tháng Giêng, 2014 588

Khúc Ca Mặt Trời* Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Phần Riêng Kính Các Thánh, Hợp Xướng, Năm A, Năm B, Năm C
Nhạc Sĩ: Hải Linh

Vũ Đình Trác dịch thơ của Thánh Phanxicô Atxidi, Hải Linh phổ nhạc

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Trường Ca Các Tạo Vật

18/01/2014 10 Hợp Xướng

Khúc Ca Mặt Trời*

18/01/2014 7 Hợp Xướng

Nữ Vương Hòa Bình

18/01/2014 4 Hợp Xướng

Bài Ca Khải Hoàn

20/06/2018 3 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Trường Ca Ave Maria

18/01/2014 3 Hợp Xướng

NOEN KHÔNG CÓ CHÚA

05/12/2016 2 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Ngài Là Thiên Chúa

18/01/2014 2 Hợp Xướng

Xin Mở Cho Con

18/01/2014 2 Hợp Xướng

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương