Lễ Đức Mẹ


Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Năm B, Năm C

Chúa đã làm, đã làm

Dâng Lên Chúa 1 [Phan-xi-cô]

04/08/2016 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 2 Mùa Chay

Dâng lên Chúa bánh thơm

Hát Khen Mừng Mẹ [Hải Linh]

28/08/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Năm B, Năm C

Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa

Khúc Hát Một Loài Hoa [Ân Đức]

28/08/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A

Con là một loài hoa

Kìa Bà Nào

03/06/2016 Nhập Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Kìa bà nào đang tiến lên

Lễ Đức Mẹ Lên Trời [Xuân Thảo]

10/08/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Năm B, Năm C

Đức Maria được rước lên trời

Lễ Mân Côi [Xuân Thảo]

28/08/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Năm B, Năm C

Kính chào Đức Maria

Mưa Hoa Hồng

28/08/2014 Kết Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A

Khi về trời tôi sẽ mưa hoa hồng

Nào Ta Hãy Vui Mừng [Xuân Thảo]

15/07/2018 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C

Nào ta hãy vui mừng, hãy vui mừng chung

Regina Caeli

04/05/2015 Mùa Phụng Vụ, Lễ Đức Mẹ, Năm Phụng Vụ

Bình ca kính Đức Mẹ, do Solesmes diễn tấu

Salve Regina

02/05/2015 Khác, Kết Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm Phụng Vụ

Salve, Regina, mater misericordiae:
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium ostende.
O clemens: O pia: O dulcis
Virgo Maria.
Hail, holy Queen, Mother of Mercy!
Our life, our sweetness, and our hope!
To thee do we cry, poor banished children of Eve,
to thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this valley, of tears.
Turn, then, most gracious advocate,
thine eyes of mercy toward us;
and after this our exile show unto us the
blessed fruit of thy womb Jesus;
O clement, O loving, O sweet virgin Mary.

Salve Regina, Mater misericordiae

Tấm Bánh Đời Con [Thanh Lâm]

22/08/2017 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên

Con xin làm tấm bánh bẻ ra hiến trao muôn người

Thánh Ca Ngợi Khen [Xuân Thảo]

28/08/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Năm B, Năm C

Tôi mừng rỡ muôn phần

Thánh Vịnh 131 [Thiên Lý]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Lạy Chúa xin lên đường

Thánh Vịnh 44 [Mi Trầm]

03/06/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Hoàng hậu đứng bên hữu

Thánh Vịnh 44 [Xuân Thảo]

10/08/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Năm B, Năm C

Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương

Thánh Vịnh 97 - Mẹ Vô Nhiễm [Xuân Thảo]

15/07/2018 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C

Hát lên mừng Chúa hát lên một bài ca mới.

Trong Trái Tim Chúa

02/10/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm A

Trong trái tim Chúa yêu muôn đời

TV 39 (lễ Truyền Tin 25-03) [Xuân Thảo]

02/04/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ

Thánh Vịnh 39 Đáp ca lễ Truyền Tin 25-03 hằng năm

Nầy con xin đến , Chúa ơi

Xin Kính Chào*_CNL lễ Mẹ Thiên Chúa [Xuân Thảo]

10/11/2016 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Lễ Đức Mẹ, Năm Phụng Vụ, Lễ Mẹ Thiên Chúa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Các Thánh Nam Nữ

28/10/2014 17 Tung Hô Tin Mừng

Tình Cha

28/08/2014 16 Dâng Lễ

Xin Dâng*

13/07/2014 16 Dâng Lễ

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 12 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Dâng Chút Lao Công

28/04/2014 11 Dâng Lễ

Chúa Nuôi Dân Người

28/04/2014 10 Nhập Lễ

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 9 Dâng Lễ

Đây Là Dòng Dõi

28/10/2014 8 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương