Lễ Hiển Dung


Lễ Hiển Dung [Xuân Thảo]

16/07/2017 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Lễ Hiển Dung

Thánh Vịnh 96 [Xuân Thảo]

16/07/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Lễ Hiển Dung

Trong Đám Mây [Xuân Thảo]

16/07/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Lễ Hiển Dung

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hai Người Tiên Phong

29/04/2014 23 Nhập Lễ

Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014 16 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 14 Dâng Lễ

Một Niềm Phó Thác

04/08/2016 13 Năm Phụng Vụ

Chúa Nuôi Dân Người

28/04/2014 12 Nhập Lễ

Hát Khen Mừng Mẹ

28/08/2014 11 Nhập Lễ

Mình Máu Chúa

28/04/2014 10 Tung Hô Tin Mừng

Thánh Vịnh 77(4)

28/08/2014 9 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương