Lễ Thánh Gio-an TG 24/06


Thánh Vịnh 70 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 4 Thường Niên, Lễ Thánh Gio-an TG 24/06

Lễ vọng Gioan Tẩy Giả ĐK 1 ; CNTN 4C ĐK 2

DK 1 - Ngay từ khi con lọt lòng mẹ DK 2 - Lạy Chúa, này miệng con công bố

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 44 - Xuân Thảo

10/08/2014 177 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Xin Dâng* - Hương Vĩnh

13/07/2014 108 Dâng Lễ

Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Xuân Thảo

10/08/2014 91 Tung Hô Tin Mừng

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim

29/04/2014 34 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 8 - Kim Long

25/03/2016 29 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Dâng Chút Lao Công - Hồng Trần

28/04/2014 27 Dâng Lễ

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 24 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tình Cha - Trần Mừng

28/08/2014 18 Dâng Lễ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương