Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, 25/01


Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Xin Dâng*

13/07/2014 22 Dâng Lễ

Tình Cha

28/08/2014 21 Dâng Lễ

Các Thánh Nam Nữ

28/10/2014 17 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 12 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 11 Dâng Lễ

Chúa Nuôi Dân Người

28/04/2014 11 Nhập Lễ

Dâng Chút Lao Công

28/04/2014 11 Dâng Lễ

Hát Khen Mừng Mẹ

28/08/2014 9 Nhập Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương