Lễ Thánh Tâm Chúa


Dâng Lên Chúa [Nguyễn Duy]

30/05/2017 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C

Dâng lên Chúa cuộc đời hy sinh

Lễ Thánh Tâm [Xuân Thảo]

06/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C

Anh em hãy mang lấy

Lễ Thánh Tâm (B) [Thái Nguyên]

06/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm B

Các bạn hãy hân hoan

Niềm Vui Thiên Quốc [Xuân Thảo]

10/04/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm C, Năm Phụng Vụ

Ai có một trăm con chiên

Sống Trong Tình Chúa [Nguyễn Duy]

10/04/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm B, Năm Phụng Vụ

Sống trong mái nhà Chúa

Thánh Tâm Chúa Giêsu [Huyền Linh]

06/06/2015 Kết Lễ, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Vịnh 102 Lễ Thánh Tâm [Mi Trầm]

30/05/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A

Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại

Về Nơi Đây 2 [Mi Trầm]

06/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C

Về nơi đây bên Thánh Tâm

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Các Thánh Nam Nữ

28/10/2014 17 Tung Hô Tin Mừng

Tình Cha

28/08/2014 16 Dâng Lễ

Xin Dâng*

13/07/2014 16 Dâng Lễ

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 12 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Dâng Chút Lao Công

28/04/2014 11 Dâng Lễ

Chúa Nuôi Dân Người

28/04/2014 10 Nhập Lễ

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 9 Dâng Lễ

Đây Là Dòng Dõi

28/10/2014 8 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương