Lễ Thánh Tâm Chúa


Dâng Lên Chúa [Nguyễn Duy]

30/05/2017 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C

Dâng lên Chúa cuộc đời hy sinh

Lễ Thánh Tâm [Xuân Thảo]

06/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C

Anh em hãy mang lấy

Lễ Thánh Tâm (B) [Thái Nguyên]

06/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm B

Các bạn hãy hân hoan

Niềm Vui Thiên Quốc [Xuân Thảo]

10/04/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm C, Năm Phụng Vụ

Ai có một trăm con chiên

Sống Trong Tình Chúa [Nguyễn Duy]

10/04/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm B, Năm Phụng Vụ

Sống trong mái nhà Chúa

Thánh Tâm Chúa Giêsu [Huyền Linh]

06/06/2015 Kết Lễ, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Vịnh 102 Lễ Thánh Tâm [Mi Trầm]

30/05/2017 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A

Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại

Về Nơi Đây 2 [Mi Trầm]

06/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C

Về nơi đây bên Thánh Tâm

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 38 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hát Khen Mừng Mẹ

28/08/2014 31 Nhập Lễ

Suy Tôn Thánh Giá

28/08/2014 26 Tung Hô Tin Mừng

Thánh Vịnh 77(4)

28/08/2014 25 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Con Tin Thưa Thầy

29/04/2014 22 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Ca Ngợi Khen

28/08/2014 20 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Bài Ca Trên Núi

28/10/2014 17 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tình Cha

28/08/2014 17 Dâng Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương