Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên


Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Cửa Công Chính

31/08/2015 17 Nhập Lễ

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 13 Dâng Lễ

Cầu cho Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 8 Tung Hô Tin Mừng

Giữ Lấy Lời Cha

01/02/2016 5 Mồng 2 Tết

TINH THẦN ATXIDI

08/09/2015 5 Thánh Lễ

Thánh Vịnh 144 (1)

31/08/2015 5 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Lúa Chín Trên Đồng

04/08/2016 4 Năm Phụng Vụ

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa

31/03/2016 4 Chầu Thánh Thể

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương