Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên


Hồng Ân Chúa Xuân [Dạ Quỳnh - Tri Ân Ca]

01/02/2019 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên, Mồng 2 Tết, Mồng 3 Tết

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con bao mùa xuân

Lễ Xuân Dâng Chúa

01/02/2019 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên, Mồng 2 Tết, Mồng 3 Tết

Xin dâng lên tòa Chúa đây của lễ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa

31/03/2016 20 Chầu Thánh Thể

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 13 Dâng Lễ

Theo Lòng Thương Xót

31/03/2016 10 Chầu Thánh Thể

ADORO TE

02/05/2015 10 Thánh Lễ

Cửa Công Chính

31/08/2015 8 Nhập Lễ

Pater Noster

02/05/2015 7 Thánh Lễ

Cầu cho Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 7 Tung Hô Tin Mừng

Từ Ngàn Xưa

23/04/2019 5 Nhập Lễ

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương