Năm Phụng Vụ

Thứ Sáu, 03 Tháng Sáu, 2016 43

Chúa Nhật 3 PS - C Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Tung Hô Tin Mừng, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN3
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 26 Năm A

Khúc Cảm Tạ

26/09/2016 19 Năm C

Hành Trang Lên Đường

01/02/2017 13 Năm A

Hãy Ngợi Khen Chúa

17/05/2017 11 Năm A

Bài Ca Bác Ái

01/02/2017 10 Năm A

Trèo Lên Cao Sơn

18/12/2016 9 Năm A

Salve Regina

02/05/2015 9 Kết Lễ

Đàn Ca Lên

26/12/2016 8 Năm A

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương