Năm Phụng Vụ » Năm A

Thứ Hai, 17 Tháng Mười, 2016 148

Con Vươn Tới Chúa Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN1
Nhạc Sĩ: Phương Anh

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 84**

16/06/2014 56 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 131

03/06/2016 44 Năm Phụng Vụ

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 36 Năm A

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 17 Năm A

Máu Chiên Bò

23/10/2016 15 Năm A

Một Niềm Phó Thác

04/08/2016 13 Năm Phụng Vụ

Chung Một Niềm Tin

03/06/2016 13 Năm C

Này Từng Giọt Rượu Nho

26/09/2016 12 Năm C

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương