Năm Phụng Vụ » Năm A

Chủ Nhật, 23 Tháng Mười, 2016 303

Máu Chiên Bò - Kim Long Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Dâng Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 1 Mùa Chay, CN 2 Thường Niên
Nhạc Sĩ: Kim Long

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ 13 Mùa TN - Năm C

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 138 - Xuân Thảo

03/06/2018 84 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Niềm Vui Thiên Quốc - Xuân Thảo

10/04/2016 51 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Sống Trong Tình Chúa - Nguyễn Duy

10/04/2016 45 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 - Kim Long

31/05/2017 29 Năm A

Kìa Bà Nào

03/06/2016 26 Năm Phụng Vụ

Đến Mà Ăn - Hoàng Kim

03/06/2016 19 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 19 Năm A

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương