Năm Phụng Vụ » Năm A

Chủ Nhật, 23 Tháng Mười, 2016 177

Máu Chiên Bò Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Dâng Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2
Nhạc Sĩ: Kim Long

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Xin Chúa Ban Bình An

05/06/2016 46 Năm A

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 36 Năm A

Hãy Vui Mừng 2

05/06/2016 22 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 3A - 23B

10/12/2016 20 Năm A

Hãy Ngợi Khen Chúa

17/05/2017 14 Năm A

Ân Tình Chúa

03/06/2016 13 Năm C

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 11 Năm A

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương