Năm Phụng Vụ » Năm A

Chủ Nhật, 23 Tháng Mười, 2016 187

Máu Chiên Bò Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Dâng Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN2
Nhạc Sĩ: Kim Long

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

NOEN KHÔNG CÓ CHÚA

05/12/2016 35 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Đi Về Nhà Chúa -32

26/09/2016 14 Năm C

Con Vươn Tới Chúa

17/10/2016 13 Năm A

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 13 Năm A

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 10 Năm A

MỘT TRẺ THƠ*

10/11/2016 10 Nhập Lễ

Muôn Lạy Chúa Trời

26/09/2016 10 Năm Phụng Vụ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương