Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Biến Hình 2

21/02/2014 776 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Trong Đám Mây

16/07/2017 248 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 66*

16/06/2014 101 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 96

16/07/2017 91 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Lễ Hiển Dung

16/07/2017 90 Tung Hô Tin Mừng

Tình Chúa Thương Con

31/03/2014 79 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Đi Trên Sóng Nước

16/06/2014 78 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Hiến Lễ Yêu Thương

27/05/2015 56 Dâng Lễ