Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hiến Lễ Phục Sinh

25/02/2014 276 Dâng Lễ

Tình Cao Quý

25/02/2014 109 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Đã Sống Lại - Nguyễn Duy

23/02/2014 98 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Không Thấy Mà Tin

25/02/2014 96 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thứ Năm Tuần Thánh

23/02/2014 81 Tung Hô Tin Mừng

Tôi Đã Thấy Nước

20/03/2017 80 Rảy Nước Thánh

Chúa Vào Thành

23/02/2014 80 Nhập Lễ

Xin Vâng Ý Cha

23/02/2014 69 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tôn giáo và sức khỏe

Tôn giáo và sức khỏe

26/05/2016

Viện Đại Học Harvard cho biết: Muốn sống lâu sống khoẻ sống vui? hãy theo đạo. Viện Đại Học Harvard đã khuyên mọi người nên chọn một tôn giáo, sau khi khám phá ra rằng những người đi nhà thờ sống lâu..

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...