Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hãy Đến Dự Tiệc Cưới

20/09/2014 319 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Nhân Chứng Tin Mừng

20/09/2014 83 Nhập Lễ

Hãy Đến Tung Hô

20/09/2014 50 Nhập Lễ

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 44 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Ngài Vẫn Ở Bên Con

21/08/2016 43 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 116

20/09/2014 41 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 79 - HV

12/08/2017 31 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tình Chúa Cao Vời

01/06/2015 31 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...