Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lễ Vật Thống Hối

21/02/2014 202 Dâng Lễ

Hiến Lễ Phục Sinh

25/02/2014 170 Dâng Lễ

Chúa Vào Thành

23/02/2014 136 Nhập Lễ

Bài Thương Khó

28/03/2015 132 Bài Thương Khó

Thánh Vịnh 136

28/01/2015 119 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Xin Vâng Ý Cha

23/02/2014 119 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Hãy Vui Mừng Hỷ Hoan

21/02/2014 118 Nhập Lễ

Xin Chúa Xử Cho Con

21/02/2014 112 Nhập Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Hải Linh Quê Hương