Bài Hát xem nhiều trong tháng

NOEN KHÔNG CÓ CHÚA

05/12/2016 95 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Khao Khát Ơn Trời

23/10/2014 80 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Anh Em Hãy Vui Luôn

23/10/2014 74 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 79

23/10/2014 64 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Đã Sinh Ra

24/10/2014 49 Nhập Lễ

Ngày Đó

23/10/2014 48 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Dâng Trông Đợi

23/10/2014 48 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 84**

16/06/2014 48 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Hải Linh Quê Hương