Têt Trung Thu


Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 14 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 144 (1)

31/08/2015 12 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Lúa Chín Trên Đồng

04/08/2016 7 Năm Phụng Vụ

Cửa Công Chính

31/08/2015 6 Nhập Lễ

Lễ Giao Thừa

31/01/2016 5 Lễ Giao Thừa

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa

31/03/2016 4 Chầu Thánh Thể

Phút Giao Thừa

31/01/2016 4 Lễ Giao Thừa

Cầu cho Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 3 Tung Hô Tin Mừng

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương