Thánh Lễ » Tung Hô Tin Mừng

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 203 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Sẽ Đền Bù

01/06/2015 134 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Nhân Chứng Tin Mừng

20/09/2014 121 Nhập Lễ

Hát Khen Mừng Mẹ

28/08/2014 100 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 89

01/06/2015 87 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 89 B

01/06/2015 62 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 116

20/09/2014 58 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tình Chúa Thương Con

31/03/2014 58 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương